fbpx
Tin tức - Sự kiện

Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hoà là Bệnh viện chuyên sâu về Phong và Da liễu. Đối tượng phục vụ là người bệnh Da liễu, người bệnh phong, tàn tật do phong, phản ứng phong, bệnh tật khác trên người bệnh phong và phổ cập đa khoa.

        Bệnh viện xa hai Trung tâm khoa học của đất nước, tình hình kinh tế – văn hoá – xã hội của miền Trung phát triển chậm; Dịch tễ Phong của 11 tỉnh rất phức tạp; vấn đề biến động giá cả trên thị trường đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

        Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết đại hội XVIII của Đảng Bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Định, sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Y tế, tinh thần đoàn kết thống nhất của Ban thường vụ Đảng ủy, của Ban chấp hành Đảng bộ, của toàn thể cán bộ viên chức, của cán bộ hợp đồng lao động, đưa Bệnh viện vượt qua nhiều khó khăn thách thức, vươn lên phía trước hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trên các lĩnh vực được tóm tắt như sau:

 

Xem tiếp

Ngày 20/02/2014

Nguyễn Thanh Phước

Show More

Related Articles

Back to top button