fbpx
Đào tạoHội nghị - Hội thảoHợp tácTin nổi bật

Bệnh nhân mụn trứng cá trẻ tuổi có mức độ IGF-1 cao hơn bình thường

Người dịch: Quang Tiến

Kết quả của một nghiên cứu đối chứng theo thời gian được công bố trên tạp chí Journal of Cosmetic Dermatology cho biết bệnh nhân mụn trứng cá dưới 21 tuổi có điểm đánh giá mụn trứng cá và mức độ huyết thanh của yếu tố tăng trưởng giống insulin 1 (IGF-1) cao hơn đáng kể so với những bệnh nhân lớn tuổi.

Theo nghiên cứu, IGF-1 có liên quan đến việc giải phóng cytokine và tình trạng viêm sau đó ở những bệnh nhân mụn trứng cá. Nguyên nhân làm tăng IGF-1 là sự tiết hormone tăng trưởng trong giai đoạn còn nhỏ và dậy thì, những giai đoạn thường xuất hiện mụn trứng cá.

Để hiểu thêm về mức IGF-1 huyết thanh ở bệnh nhân mụn trứng cá, các nhà nghiên cứu đã so sánh mức độ IGF-1 giữa bệnh nhân mụn trứng cá (nữ giới chiếm 77,3%) từ 21 tuổi trở xuống (số lượng = 19) và bệnh nhân trên 21 tuổi (số lượng = 25) (độ tuổi: 13 – 44 tuổi). Các nhà nghiên cứu cũng so sánh mức độ insulin và glucose cũng như tình trạng mụn trứng cá của 2 nhóm trên.

Một nhóm chứng bao gồm 44 người không bị mụn trứng cá cũng được tuyển dụng (độ tuổi: 13 – 44 tuổi), bao gồm 18 người từ 21 tuổi trở xuống và 26 người trên 21 tuổi.

Tình trạng mụn trứng cá, được đánh giá theo thang điểm GAGS (Global Acne Grading System), là nhẹ ở 31,8% bệnh nhân, trung bình ở 38,6% bệnh nhân, nặng ở 22,7% bệnh nhân và rất nặng ở 6,8% bệnh nhân.

Mặc dù điểm đánh giá tổng thể trung bình là 24,97 ± 9,61, bệnh nhân mụn trứng cá dưới 21 tuổi có điểm đánh giá cao hơn đáng kể so với bệnh nhân lớn tuổi hơn (tương ứng 29,2 ± 8,7 so với 21,8 ± 9,2; P <.01).

Giá trị IGF-1 trung bình của nhóm bệnh nhân mụn trứng cá và nhóm chứng lần lượt là 174,33 ± 64,9 ng/ml và 181,7 ± 46,7 ng/ml (P = 0,26). Bệnh nhân bị mụn trứng cá từ 21 tuổi trở xuống có giá trị IGF-1 trung bình cao hơn đáng kể so với bệnh nhân trên 21 tuổi (lần lượt là 200,01 ± 79 ng/ml so với 154,82 ± 44 ng/ml; P = .045).

Nhìn chung, không có mối tương quan đáng kể giữa điểm đánh giá mụn trứng cá và mức độ IGF-1 ở bệnh nhân mụn trứng cá (P = 0,17).

Bệnh nhân mụn trứng cá có giá trị insulin trung bình là 11,8 ± 6,7 IU/mL và giá trị glucose trung bình là 85,6 ± 8,0 mg/dL. Nhóm chứng có giá trị insulin trung bình là 9,7 ± 3,0 IU/mL và giá trị glucose trung bình là 87,7 ± 6,5 mg/dL. Không tìm thấy sự khác biệt đáng kể giữa bệnh nhân mụn trứng cá và nhóm chứng về giá trị insulin (P = 0,7) hoặc glucose (P = 0,18).

Hạn chế của nghiên cứu này bao gồm kích thước mẫu nhỏ và thiết kế đơn trung tâm. Lưu ý rằng nghiên cứu có thể cung cấp thêm thông tin liên quan về mặt lâm sàng nếu nó thực hiện đánh giá tình trạng kháng insulin kết hợp với đo chỉ số đường huyết của bệnh nhân.

Các nhà nghiên cứu kết luận với “các phương pháp điều trị trong tương lai, các loại thuốc mới điều chỉnh việc giải phóng IGF-1 sẽ có thể hiệu quả trong việc điều trị mụn trứng cá ở tuổi dậy thì”.

Nguồn: dermatologyadvisor.com

Show More

Related Articles

Back to top button