fbpx
Tin tức - Sự kiện

BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN, QUY TẮC ỨNG XỬ NÂNG CAO Y ĐỨC, LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG BỆNH VIỆN

Nhằm nâng cao y đức và kỹ năng giao tiếp giữa thầy thuốc và người bệnh, vừa qua ngày 01/12/2012 Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa có tổ chức lớp tập huấn về Quy tắc ứng xử nâng cao y đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể Cán bộ Y, Bác sĩ trong Bệnh viện.

Tại buổi tập huấn Ths. Đặng Thị Hải, giảng viên Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân số y tế, Bộ Y Tế đã truyền đạt một số vấn đề về y đức và kỹ năng giao tiếp trong Bệnh viện, tầm quan trọng và sự cần thiết phải thực hiện y đức, tính chuyên nghiệp (y nghiệp) trong ngành y, khế ước trách nhiệm giữa nghề y và  xã hội dựa trên niềm tin, y đức không được thu gọn vào tác phong người thầy thuốc đối với Bệnh nhân, mà Y đức còn liên hệ đến bổn phận người thầy thuốc đối với khoa học, bạn bè đồng nghiệp, giống nòi dân tộc, sự sống của nhân loại.

Đồng thời chuyển tải những chủ trương  của Đảng và Nhà nước về đặc trưng của nền y tế trong kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, thực hiện Nghị quyết 46/NQTW của Bộ chính trị ngày 23/02/2005 về công tác nâng cao và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới.

Qua đó, các học viên thực hành những kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, hành động và ngôn ngữ thể hiện tính chuyên nghiệp của người thầy thuốc đối với Bệnh nhân, đồng nghiệp và xã hội… 
    Lớp tập huấn là dịp giúp đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa nâng cao y đức và kỹ năng giao tiếp ứng xử nhằm giảm bớt phiền hà cho người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện, đáp ứng nhu cầu công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân ngày càng tốt hơn.
Ngày 05/12/2012
Nguyễn Phú Việt
Show More

Related Articles

Back to top button