fbpx
Tin tức - Sự kiện

Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)

Ngày 11/4/2015, Đảng bộ Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Đồng chí Nguyễn Thanh Tân, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện phát biểu tại hội nghị.

Tham gia phổ biến, quán triệt Nghị quyết có đồng chí Nguyễn Bá Trà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện và gần 400 cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Bệnh viện tham gia học tập.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Trà đã giới thiệu các nội dung, quan điểm của Đảng văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến toàn thể cán bộ Đảng viên và người lao động trong bệnh viện. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết và kết luận của Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI).
Kết thúc hội nghị, đồng chí Vũ Tuấn Anh, thay mặt Đảng ủy Bệnh viện cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Nguyễn Bá Trà đã tham gia phổ biến, quán triệt Nghị quyết những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI), đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh: Các đồng chí cán bộ, đảng viên, người lao động tham dự hội nghị cần nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của các văn kiện trên. Trên cơ sở đó, tham gia triển khai góp ý xây dựng các dự  thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp một cách thiết thực và phù hợp. Các Chi bộ trực thuộc cần triển khai tổ chức học tập, quán triệt các nội dung để đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn.
Đ/c  Vũ Bá Toản
Đ/c  Đào Văn Thắng
Show More

Related Articles

Back to top button