fbpx

Chỉ đạo tuyến – GSDT

Ngày 08/06/2018 Trần Xuân Vỹ

Quyết định phê duyệt bổ sung 4258 danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh

Tệp đính kèm: GIA_VIEN_PHI_2016_DA_CHUAN_HOA_anh_ai_lam.xlsx Quyet_dinh_phe_duyet_danh_muc.pdf Ngày 08/06/2018 Trần Xuân Vỹ      

THÁCH THỨC MỚI TRONG KIỂM SOÁT STIs Ở CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN

I. STIs ở các quốc gia đang phát triển-Tầm nhìn của vấn đề. 1. Những thông điệp chìa khoá: WHO…

KẾT QUẢ KHÁM PHÁT HIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÁM CÓ HÌNH ẢNH LÂM SÀNG NĂM 2007 Ở GIA LAI

Trong những năm qua, Gia lai luôn là tỉnh có tỷ lệ lưu hành bệnh phong cao nhất cả nước.…

KẾT QUẢ PHÁT HIỆN BỆNH NHÂN PHONG MỚI TẠI KHU VỰC 11 TỈNH MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN NĂM 2008

Đặt vấn đề: Năm 2008, bên cạnh các yếu tố thuận lợi là những khó khăn và thách như: Tình…

BẢN ĐỒ DỊCH TỄ PHONG NĂM 2013 (12 tỉnh khu vực Miền Trung – Tây Nguyên)

Bản đồ dịch tễ phong năm 2013 thành phố Đà Nẵng Bản đồ dịch tễ phong năm 2013 tỉnh Quảng…

Tình Hình Phát Hiện Bệnh Nhân Phong Mới Năm 2012 Và 6 Tháng Đầu Năm 2013 Khu Vực 11 Tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên

 Khám phát hiện sớm bệnh nhân phong mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Dự…

BÁO CÁO TÌNH HÌNH MẮC BỆNH GHẺ TẠI 03 XÃ CỦA HUYỆN TÂY TRÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ báo cáo số: 20/BC – PDL ngày 14/3/2011 của Trung tâm Phong – Da liễu Quảng Ngãi về…

Hướng dẫn sản xuất chân giả dưới gối

Từ khi thành lập năm1979, chương trình phục hồi chức năng của ICRC đã thúc đẩy việc sử dụng các…
Đóng