fbpx

Chỉ đạo tuyến – GSDT

WHO cập nhật tình hình bệnh phong năm 2020

WHO cập nhật tình hình bệnh phong năm 2020

Người dịch: Quang Tiến Tổng quan Đại dịch COVID-19 là sự kiện nổi bật nhất và làm ảnh hưởng đến…
Tìm kiếm ‘bệnh nhân phong ẩn mình’ ở Nepal giữa đại dịch toàn cầu

Tìm kiếm ‘bệnh nhân phong ẩn mình’ ở Nepal giữa đại dịch toàn cầu

Người dịch: Quang Tiến Những bước tiến lớn đã được thực hiện trong sứ mệnh loại trừ bệnh phong tại…
BỆNH PHONG

BỆNH PHONG

Bạn ơi! Mong bạn hiểu rằng Ngày xưa cùi hủi, nay là bệnh phong Bệnh do trực khuẩn Han-sen Lây…

Ngày 08/06/2018 Trần Xuân Vỹ
THÁCH THỨC MỚI TRONG KIỂM SOÁT STIs Ở CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN

THÁCH THỨC MỚI TRONG KIỂM SOÁT STIs Ở CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN

I. STIs ở các quốc gia đang phát triển-Tầm nhìn của vấn đề. 1. Những thông điệp chìa khoá: WHO…
Back to top button