fbpx

Chỉ đạo tuyến

BỆNH PHONG

BỆNH PHONG

Bạn ơi! Mong bạn hiểu rằng Ngày xưa cùi hủi, nay là bệnh phong Bệnh do trực khuẩn Han-sen Lây…
Back to top button