fbpx

Dụng cụ chỉnh hình BN phong

Hướng dẫn sản xuất chân giả dưới gối

Từ khi thành lập năm1979, chương trình phục hồi chức năng của ICRC đã thúc đẩy việc sử dụng các…

ĐÓNG GIÀY CHO NGƯỜI PHONG

Những đôi giày ở đây không giống nhau, thậm chí hai chiếc của cùng một đôi cũng khác biệt về…

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHÂN TAY GIẢ MỚI GIÚP NGƯỜI TÀN TẬT KHÔI PHỤC XÚC GIÁC VÀ LOẠI BỎ CƠN ĐAU MA QUÁI

Nhờ vào công nghệ chế tạo chân tay giả mới, Igor Spetic đã có thể phân biệt được nhiều mô…

ĐÓNG GIÀY CHO NGƯỜI PHONG

Những đôi giày ở đây không giống nhau, thậm chí hai chiếc của cùng một đôi cũng khác biệt về…

Công nghệ chế tạo chân tay giả mới giúp người tàn tật khôi phục xúc giác và loại bỏ cơn đau ma quái

Nhờ vào công nghệ chế tạo chân tay giả mới, Igor Spetic đã có thể phân biệt được nhiều mô…
Đóng