fbpx

Chẩn đoán hình ảnh

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SIÊU ÂM HỆ ĐỘNG MẠCH CẢNH

Bs Nguyễn Trung Hiếu Bệnh lý tim-mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở các nước phát triển.…
Đóng