fbpx

Các trung tâm

CC – Can thiệp Tim mạch

Nội dung đang cập nhật

Laser – Chăm sóc da

Nội dung đang cập nhật

KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Tên đơn vị: Khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa Địa…

PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO

Lịch sử hình thành: Phòng Khoa học đào tạo được thành lập năm 2000. Trải quan gần 17 năm, cùng…

Phòng Chỉ đạo tuyến

GIỚI THIỆU PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN Trưởng phòng: BSCKII. Nguyễn Khánh Hòa Phó phòng: BSCKI. Trần Duy Thạch 1. Mốc…
Đóng