fbpx

Đào tạo

Tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá

Thực hiện Công văn số 955/BYT-VPB1 ngày 03/3/2017 của Văn phòng Bộ Y tế về việc phối hợp triển khai…

Tập huấn công tác PCCC cho cán bộ bệnh viện

Để thực hiện tốt công tác  Phòng cháy chữa cháy(PCCC) trong Bệnh viện và nâng cao nhận thức, vai trò,…

“Tập huấn Quản lý chất lượng – An Toàn người bệnh” cho cán bộ quản lý Bệnh viện Phong – Da Liễu Trung ương Quy Hòa

Ngày 30-31/8/2017,  Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa tổ chức lớp tập huấn “Quản lý chất lượng…

Lễ khai giảng lớp đào tạo liên tục chuyên khoa da liễu khóa 8 năm 2018

Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa được thành…
Đóng