fbpx

Lịch sử hình thành

SƠ LƯỢC SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN PHONG DA LIỄU QUY HÒA

SƠ LƯỢC SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN PHONG DA LIỄU QUY HÒA

1. Giai đoạn 1929 – 1975: 1.1. Năm 1929 – 1932: – Linh mục Paul Maheure người Pháp, cùng với…
Back to top button