fbpx

Hội nghị – Hội thảo

Hội nghị Da liễu miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 24 năm 2020

Tổ truyền thông Bệnh Viện Hội nghị diễn ra vào ngày 14/11/2020 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, do…

Đăng ký trực tuyến: Hội nghị Da liễu miền Trung – Tây Nguyên năm 2020

Thông tin đặt phòng: Khách sạn Hoàng Yến Quy Nhơn Đang tải… Thông tin đặt phòng: Khách sạn Hoàng Yến…

Thông báo – V/v tổ chức và thay đổi địa điểm Hội nghị khoa học Miền Trung – Tây Nguyên năm 2020

Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy hòa trân trọng cám ơn sự tin tưởng và ủng hộ…

Chương trình dự kiến: Hội nghị Da liễu miền Trung – Tây Nguyên năm 2020

Đăng ký hội nghị trực tuyến: Đăng ký trực tuyến tại đây. Thông tin đặt phòng: Khách sạn Hoàng Yến Quy…

Chương trình Hội nghị khoa học Miền Trung – Tây Nguyên 2019

Chương trình: Hội nghị khoa học Miền Trung – Tây Nguyên 2019    

Chương trình kỷ niệm 90 thành lập Bệnh viện

Chương trình kỷ niệm 90 thành lập Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hoà.      
Đóng