fbpx

Hội nghị Da liễu Miền Trung – Tây Nguyên Lần thứ 24

Hội nghị Da liễu miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 24 năm 2020

Hội nghị Da liễu miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 24 năm 2020

Tổ truyền thông Bệnh Viện Hội nghị diễn ra vào ngày 14/11/2020 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, do…
Đăng ký trực tuyến: Hội nghị Da liễu miền Trung – Tây Nguyên năm 2020

Đăng ký trực tuyến: Hội nghị Da liễu miền Trung – Tây Nguyên năm 2020

Thông tin đặt phòng: Khách sạn Hoàng Yến Quy Nhơn Đang tải… Thông tin đặt phòng: Khách sạn Hoàng Yến…
Chương trình dự kiến: Hội nghị Da liễu miền Trung – Tây Nguyên năm 2020

Chương trình dự kiến: Hội nghị Da liễu miền Trung – Tây Nguyên năm 2020

Đăng ký hội nghị trực tuyến: Đăng ký trực tuyến tại đây. Thông tin đặt phòng: Khách sạn Hoàng Yến Quy…
Back to top button