fbpx

Thông báo

Khai báo y tế (online)

Đang tải…

Thông báo tạm hoãn chương trình Hội nghị Khoa học Da liễu Miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 24

Trước tình hình dịch Covid diễn biến mới, BTC Hội nghị xin thông báo hoãn tổ chức Hội nghị Da…

Bảng tổng hợp kết quả xét tuyển viên chức đợt I năm 2020

Tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020

Đăng ký trực tuyến: Hội nghị Da liễu miền Trung – Tây Nguyên năm 2020

Đang tải… Thông báo: Xem tại đây Chương trình hội nghị : Xem tại đây.

Tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT I NĂM 2020 Tải Mẫu file đính kèm

THÔNG BÁO KHÁM CHỮA BỆNH NGOÀI GIỜ

Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa xin thông báo: Thực hiện chỉ thị của TT chính phủ. Chỉ…

PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2020

  PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2020

Tuyển dụng bác sĩ

Thông báo về việc tuyển bác sỹ (cập nhập ngày 23/9/2019) Căn cứ nhu cầu công tác và nhân lực…

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN QUY HÒA ÁP DỤNG BHYT TỪ NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2019 THEO THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN QUY HÒA ÁP DỤNG BHYT TỪ NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2019 THEO THÔNG…

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN QUY HÒA ÁP DỤNG NGOÀI BHYT TỪ NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2019 THEO THÔNG TƯ 14/2019/TT-BYT

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN QUY HÒA ÁP DỤNG NGOÀI BHYT TỪ NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2019 THEO…
Đóng