fbpx

Thông báo

Tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT I NĂM 2020 Tải Mẫu file đính kèm

THÔNG BÁO KHÁM CHỮA BỆNH NGOÀI GIỜ

Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa xin thông báo: Thực hiện chỉ thị của TT chính phủ. Chỉ…

PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2020

  PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2020

Tuyển dụng bác sĩ

Thông báo về việc tuyển bác sỹ (cập nhập ngày 23/9/2019) Căn cứ nhu cầu công tác và nhân lực…

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN QUY HÒA ÁP DỤNG BHYT TỪ NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2019 THEO THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN QUY HÒA ÁP DỤNG BHYT TỪ NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2019 THEO THÔNG…

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN QUY HÒA ÁP DỤNG NGOÀI BHYT TỪ NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2019 THEO THÔNG TƯ 14/2019/TT-BYT

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN QUY HÒA ÁP DỤNG NGOÀI BHYT TỪ NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2019 THEO…

Bảng giá viện phí bệnh viện Quy Hòa áp dụng từ ngày 05 tháng 7 năm 2019 theo thông tư 13/2019/TT-BYT

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05 THÁNG…

Phòng tiêm Vắc xin Quy Hoà làm việc từ T2 đến sáng T7

???Thông báo: Từ ngày 22/06/2019 (Thứ Bảy), Phòng tiêm Vắc xin Bệnh viện Da liễu Quy Hòa sẽ làm việc…

Lịch khám bệnh ngày lễ 30/4 – 1/5/2019

Để chủ động trong việc khám chữa bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hoà Xin thông báo lịch…

Lịch khám bệnh 2019 – Bệnh viện Quy Hòa

Lịch khám bệnh 2019 Lịch khám bệnh tại bệnh viện phong – da liễu Trung ương Quy hòa năm 2019.
Đóng