fbpx

Quy trình khám chữa bệnh

Xem hình ảnh x-quang

Vui lòng nhập thông tin x-quang: Mã bệnh nhân: Mã chỉ định X-Quang (ACC no):

Lịch khám bệnh 2020

    BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TW QUY HOÀ LỊCH KHÁM BỆNH Năm 2020  …
Đóng