fbpx
Truyền thông

Bộ nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu bệnh viện bản PDF

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU

TRUNG ƯƠNG QUY HÒA

 

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 MỤC LỤC

1     Giới thiệu chung về nhận điện thương hiệu Bệnh viện Phong – Da liễu trung ương Quy Hòa

2     Quy cách biểu tượng:

2.1        Hình ảnh biểu tượng: 4

2.2        Ý nghĩa biểu tượng: 4

2.3        Màu sắc biểu tượng và chữ: 4

2.4        Các dạng thức thể hiện của biểu tượng: 5

2.5        Tỷ lệ biểu tượng và khoảng trống cho phép: 5

2.6        Biểu tượng kết hợp tên bệnh viện, cau khẩu hiệu. 6

2.7        Hướng dẫn sử dụng câu khẩu hiệu: 6

3     Cách áp dụng logo. 7

3.1        Trên nền màu. 7

3.2        Trên nền hình ảnh. 9

4     Các trường hợp sử dụng logo sai quy cách. 9

5     Kết hợp logo. 10

6     Logo phụ. 11

7     Bộ ấn phẩm văn phòng. 11

7.1        Danh thiếp cá nhân: 11

7.2        Phong bì (bì thư) tiêu chuẩn khổ nhỏ. 12

7.3        Bìa nhựa đựng sổ khám bệnh. 12

7.4        Backdrop: 13

7.5        Standee. 14

7.6        Giấy chứng nhận. 14

(*) Ghi chú: 15

1. Giới thiệu chung về nhận điện thương hiệu Bệnh viện Phong – Da liễu trung ương Quy Hòa

Tài liệu hướng dẫn về nhận diện thương hiệu là công cụ quản trị thương hiệu, nhằm xây dựng, chuyển tải hình ảnh của thương hiệu một cách đồng bộ và thống nhất đến cộng đồng.

Tài liệu hướng dẫn về nhận diện Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa  là tài sản thuộc sở hữu độc quyền bệnh viện, là tài liệu lưu hành nội bộ. Trong quá trình sử dụng, các khoa, phòng và cá nhân trong Bệnh viện phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn trong tài liệu. Việc cung cấp hay tham khảo nội dung hướng dẫn nên hạn chế. Các nhà thầu hay các đơn vị cung cấp dịch vụ chỉ nên tham khảo phần có liên quan và phải chịu trách nhiệm ràng buộc về pháp lý trước khi bàn giao, đặc biết không được cho bên thứ ba sao chép hoặc sử dụng ngoài mục đích của Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, các phiên bản ứng dụng, biểu tượng luôn phải được tái bản từ bản gốc, không được phép tự ý vẻ lại hoặc chỉnh sửa nguyên bản. Cac đơn vị, nhân viên Bệnh viện liên quan đến việc sử dụng nội dung hướng dẫn này dành thời gian để đọc, tìm hiểu biết tổng thể và chi tiết đặc điểm của tài liệu nhằm vận dụng một cách linh hoạt và hiệu quả nhất.

Trong quá trình triển khai thực hiện “Tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ nhân diện thương hiệu Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, nếu gặp khó khăn, các đơn vị và cá nhân vui lòng liên hệ:

Tổ Truyền thông Bệnh viện Quy Hòa

Địa chỉ: 05A Chế Lan Viên – Tp Quy Nhơn – BÌnh Định

SĐT: 0905548897

www.bvquyhoa.vn

2          Quy cách biểu tượng:

2.1        Hình ảnh biểu tượng:

2.2        Ý nghĩa biểu tượng:

Hình 1 chiếc ly và con rắn quấn xung quanh thân ly – hình tượng của ngành Y và Dược.

Hình ly được vẽ bằng 1 nét ngang, 2 nét đứng và 2 nét xiên ở phần đỉnh; Hai nét đứng song song còn có ý nghĩa như hai người “Thuận lòng biển đông cũng tát cạn”.

Nằm ngang qua hình ly là dòng chữ “QUY HOA NDH” kiểu in, nét đậm màu trắng, viết tắt từ tên tiếng Anh của Bệnh viện: Quy Hoa National Leprosy Dermatology Hospital  (Tiếng Việt: Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hoà). Vòng ngoài cùng là một vòng nguyệt quế bao lấy toàn bộ phần hình và chữ được mô tả ở trên. Ý nghĩa là biểu tượng của khát khao chiến thắng bệnh tật và ước vọng vươn tới đỉnh cao khoa học kỹ thuật.

2.3        Màu sắc biểu tượng và chữ:

Màu sắc là một yếu tố các sức ảnh hưởng lớn và có thể tăng cường sức mạng của thương hiệu tổng thể. Màu đặc trưng phải được áp dụng cho biểu tượng bất cứ khi nào có thể để duy trì tính nhất quản của tương hiệu.

Đối với biểu tượng chính không được sử dụng thay thế một hệ màu nào khác với chỉ số màu quy định trong trang này. Việt sử dụng như vậy sẽ phá vở tính hệ thống nhận diện hình ảnh thương hiệu cũng như gây khó hiểu cho công chúng.

Sử dụng đúng cách và nhất quán bằng màu sắc đặc trưng sẽ làm nỗi bật nhận diện thương hiệu Bệnh viện trong các hoạt động truyền thông. Dưới đây là bảng màu chính thức được sử dụng với các thông số màu theo hệ màu tiêu chuẩn.

Trong một số trường hợp in trên chất liệu khác nhau (Bạt Hìlex, giấy decal,…) hoặc các máy in khác nhau, màu sắc có thể sai so với màu sắc trên thiết kế. Do vậy cần kiểm tra đối chiếu để đảm bảo màu sắc quy định.

  • Màu đỏ, màu xanh và màu trắng là một màu được quy định

C:68   M:0,   Y:100 K:24            C:5    M:100          Y:99  K:1

R:67   G:150 B:57                      R:227 G:27            B:35

H:113 S:62   B:59                      H:357 S:88   B:89

PANTONE 363 PC                    PANTONE 1797 PC

 

 

2.4        Các dạng thức thể hiện của biểu tượng:

  • Font chữ: Arial Rounded MT Bold
  • Đổ bóng (Drop Shadow): Opacity: 75. Màu Đen
  • Kẻ viền (Stroke): Size:3 ; Màu trắng

2.5        Tỷ lệ biểu tượng và khoảng trống cho phép:

 

 

 

 

2.6

3x
1x
6x
3x
1x
17x
12x
1x
2x
1x
1x

Biểu tượng kết hợp tên bệnh viện, cau khẩu hiệu

 

2.7        Hướng dẫn sử dụng câu khẩu hiệu:

  1. Khẩu hiệu được phép sử dụng

Sử dụng khẩu hiệu bằng chữ thường viết hoa toàn bộ là do mục đích của người sử dụng, tùy theo tài liệu hoặc bối cảnh thiết kế. Chỉ có ba các trình bày khẩu hiệu được phép sử dụng

Chữ viết thường: là khẩu hiệu chữ viết thường, viết hoa đầu câu

“Sức khỏe và sự hài lòng của quý khách

Là trách nhiệm và hạnh phúc của chúng tôi”

    Chữ viết hoa là khẩu hiệu hoàn toàn được viết bằng chữ in hoa

“SỨC KHỎE VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH

LÀ TRÁCH NHIỆM VÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TÔI”

    Chữ nghiêng: là khẩu hiệu được viết bằng chữ thường, in nghiêng, khi đồng bộ sử dụng biểu tượng và tên bệnh viện nên sử dụng chử in nghiên cho phần câu khẩu hiệu.

“Sức khỏe và sự hài lòng của quý khách

Là trách nhiệm và hạnh phúc của chúng tôi”

  1. Khẩu hiệu không được phép sử dụng

“Sức khỏe – sự hài lòng của quý khách

Là trách nhiệm – hạnh phúc của chúng tôi”

“SỨC KHỎE – SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH!

LÀ TRÁCH NHIỆM – HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TÔI!”

“Sức khỏe – sự hài lòng, của quý khách!

Là trách nhiệm – hạnh phúc, của chúng tôi!”

3          Cách áp dụng logo

3.1        Trên nền màu

 

 

3.2        Trên nền hình ảnh

  • Những hình bên mô tả các ứng dụng của logo khi đặt trên hình ảnh với nhiều màu sắc khác nhau. Các hình ảnh phía dưới logo phải mờ và có độ tương phản thấp để bảo đảm các yếu tố của logo được thể hiện một cách rõ ràng nhất.
OK

4          Các trường hợp sử dụng logo sai quy cách

Những trường hợp sau đây thể hiện sai quy cách, không được áp dụng trong bất kỳ trường hợp nào.

Chuyển đổi vị trí đối tượng

Thay đổi màu sắc đối tượng

Xoay đối tượng

Bóp méo đối tượng

5          Kết hợp logo

  • Cùng thông tin bệnh viện
BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA

05A – Chế Lan Viên, P. Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

ĐT: 0256 35.32.536 – 0256 3747.777

Web: www.bvquyhoa.vn

Email: quyhoandh2005@gmail.com

 

BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA

05A – Chế Lan Viên, P. Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

ĐT: 0256 35.32.536 – 0256 3747.777

Web: www.bvquyhoa.vn

Email: quyhoandh2005@gmail.com

 

  • Cùng thông tin phòng khám.

 

 

 

 

6          Logo phụ

7          Bộ ấn phẩm văn phòng

7.1        Danh thiếp cá nhân:

Kích thước: 9×5.5 cm

Chất liệu: Giấy couche 250gsm

Bệnh viện cung cấp danh thiếp cho những nhân viên chính thức. Những người cần cung cấp thông tin liên lạc với các tổ chức ngoài bệnh viện hay trong nội bộ bệnh viện. Bởi danh thiếp thể hiện mỗi quan hệ của nhân viên đối với bệnh viện, nên không thể được cấp cho bất kỳ ai không phải nhân viên chính thức của bệnh viện.

Danh thiếp cá nhân sử dụng chung 2 mặt

 

7.2        Phong bì (bì thư) tiêu chuẩn khổ nhỏ

Kích thước 22×12 cm

Chất liệu: Giấy offset 150gsm

 

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA

Địa chỉ: 05A – Chế Lan Viên, P. Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

ĐT: 0256 35.32.536 – 0256 3747.777

Web: www.bvquyhoa.vn Email: quyhoandh2005@gmail.com

7.3        Bìa nhựa đựng sổ khám bệnh

Kích thước A5

Chất liệu: Nhựa

 

 

 

7.4        Backdrop:

Đối với Backdrop – logo nằm ở giữa nếu 1 mình và nằm bên trái nếu có hai hoặc nhiều đờn vị cùng phối hợp thực hiện

 

7.5        Standee

7.6        Giấy chứng nhận

(*) Ghi chú: Nguyên tắc sử dụng Bộ NDTH là:     
1) Nếu sản phẩm bắt buộc có tên thương hiệu ở trên (top), thì chỉ cần logo ở góc phải sản phẩm (bên trái người xem).      
2) Nếu sản phẩm không buộc có tên thương hiệu ở trên (top) thì cần có logo kèm tên thương hiệu bên cạnh logo, trường hợp này tên thương hiệu bắt buộc phải màu xanh chữ “Bệnh viện da liễu trung ương”, Chữ đỏ “Quy Hòa” hợp thành 1 khối với logo. Vị trí cũng là  ở góc phải sản phẩm (bên trái người xem).          
(**) Nhận diện thương hiệu trên sản phẩm đặt ở vị trí bên phải của sản phẩm là vị trí thường được người quan sát chú ý đầu tiên (theo một số nghiên cứu thống kê về tâm lý và thói quen của người tiêu dùng )

 

Biên soạn lần 1, Ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button