fbpx
Đào tạoĐào tạo trong nướcTin tức - Sự kiện

ĐÀO TẠO SƯ PHẠM Y HỌC CƠ BẢN Cho giảng viên đào tạo liên tục của Bệnh Viện Phong – Da Liễu TW Quy Hoà

Thực hiện công văn số 2585/BYT-K2ĐT của Vụ Khoa Học Đào Tạo Bộ y tế về việc Ban hành chương trình đào tạo Sư phạm y học cơ bản cho giảng viên đào tạo liên tục, đối với cán bộ y tế, để đào tạo đội ngũ giảng viên về phương pháp dạy học.

            Để đào tạo cho đội ngũ giảng viên của bệnh viện về phương pháp dạy học nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo liên tục. Bệnh viện mở một lớp đào tạo cho đội ngũ giảng viên của bệnh viện như sau:

  1. Giảng viên hướng dẫn: Ts. Phạm Văn Hồng – chuyên viên Vụ KH&ĐT – Bộ y tế
  2. Nội dung Đào tạo: Lớp đào tạo sư phạm y học cơ bản.
  3. Thành phần: Cán bộ viên chức – lao động các khoa/phòng.
  4. Thời gian đào tạo:Từ ngày 17/10/2010 đến ngày 27/10/2010.
  5. Địa điểm:Hội trường tầng 3 nhà nghiệp vụ hành chính, Bệnh Viện Phong – Da Liễu TW Quy Hoà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 05/11/201

Phạm Thị Hoàng Bích Dịu

Show More

Related Articles

Back to top button