fbpx
Điểm tin y tếTin nổi bậtTin tức - Sự kiện

Deucravacitinib đạt hiệu quả điều trị vẩy nến thể mảng thay thế apremilast

Người dịch: Quang Tiến

Theo kết quả của một nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD) năm 2022 tại Boston, Massachusetts, deucravacitinib được chứng minh đạt hiệu quả trong điều trị vẩy nến thể mảng mức độ từ trung bình đến nặng cho bệnh nhân không đáp ứng với apremilast.

Deucravacitinib là một thuốc ức chế tyrosine kinase 2 (TKY2) mới, có chọn lọc, có cơ chế hoạt động riêng biệt. Trong các thử nghiệm ở giai đoạn 2 và 3, deucravacitinib được chứng minh đạt hiệu quả trong điều trị bệnh vẩy nến thể mảng mức độ từ trung bình đến nặng và viêm khớp vẩy nến.

Bệnh nhân tham gia thử nghiệm giai đoạn 3 POETYK PSO-1 (n = 666) và PSO-2 (n = 1020) mắc vẩy nến thể mảng mức độ từ trung bình đến nặng được chọn ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1: 2: 1 để điều trị với 30 mg apremilast 02 lần/ngày, 6 mg deucravacitinib 01 lần/ngày, hoặc giả dược trong 24 tuần. Tất cả các bệnh nhân đều đủ điều kiện để được tham gia thử nghiệm đến tuần 52. Những bệnh nhân đáp ứng kém với apremilast ở tuần 24 được chuyển sang deucravacitinib trong thời gian kéo dài thử nghiệm. Hiệu quả điều trị được đánh giá ở tuần 16, 24 và 52 bằng cách sử dụng các thang điểm như PASI (Psoriasis Area and Severity Index), sPGA (Physician’s Global Assessment) và bệnh nhân tự báo cáo.

Trong các thử nghiệm PSO-1 và PSO-2, 50 và 75 bệnh nhân được chuyển sang điều trị với deucravacitinib sau khi không đạt được kết quả đáp ứng PASI 50 và PASI 75 khi điều trị với apremilast.

Tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng điều trị là 46,3% và 42,3% đạt PASI 75 và 29,6% và 18,0% đạt điểm cuối PASI 90 sau 52 tuần điều trị với deucravacitinib. So với thời điểm bắt đầu thử nghiệm, điểm PASI giảm trung bình 73,1% ở bệnh nhân tham gia thử nghiệm PSO-1 và 67,0% ở bệnh nhân tham gia thử nghiệm PSO-2.

Ngoài ra, sau khi chuyển sang điều trị với deucravacitinib, 42,6% bệnh nhân trong thử nghiệm PSO-1 và 27,0% bệnh nhân trong thử nghiệm PSO-2 không đáp ứng với apremilast đạt được trạng thái sạch tổn thương hoặc gần như sạch tổn thương theo Thang điểm sPGA (0/1).

Khi đánh giá Chỉ số Chất lượng Cuộc sống Da liễu (DLQI), 25,5% bệnh nhân tham gia PSO-1 và 24,3% bệnh nhân tham gia PSO-2 báo cáo triệu chứng bệnh vẩy nến ít tác động đến cuộc sống của họ (0/1) và so với thời điểm bắt đầu nghiên cứu, điểm đánh giá PSSD (Psoriasis Symptoms and Signs) lần lượt giảm 30,8 và 28,5 điểm.

Những dữ liệu này giúp các nhà nghiên cứu đi đến kết luận deucravacitinib có hiệu quả trong việc điều trị bệnh vẩy nến thể mảng mức độ từ trung bình đến nặng ở những bệnh nhân không đáp ứng điều trị với apremilast ở tuần thứ 24.

Nguồn: dermatologyadvisor.com

Show More

Related Articles

Back to top button