fbpx
Kiểm soát nhiễm khuẩnTin tức - Sự kiện

Hội nghị giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Bệnh viện Quy Hoà

Ths. Phạm Thị Mận

Bệnh viện Quy Hoà 

Thực hiện công văn số 1182/MT-YT, ngày 29/8/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa của Bộ Y tế. Ngày 05/9/2019 Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa tổ chức phổ biến Chỉ thị và thực hiện ký cam kết của các khoa/phòng trong Bệnh viện về giảm thiểu chất thải nhựa tại tất cả các Khoa/phòng.

Ảnh các Khoa/phòng ký cam kết với Ban giám đốc về giảm thiểu chất thải nhựa
Ảnh các Khoa/phòng ký cam kết với Ban giám đốc về giảm thiểu chất thải nhựa. Ảnh: Ngọc Chiến

Quyết tâm thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa

Ban Giám đốc, các khoa/phòng, cán bộ, viên chức, người lao động trong Bệnh viện quyết tâm thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa.

– Hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc nilon khó phân hủy cho mục đích ăn, uống của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn, tại các khoa/phòng trong Bệnh viện… thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng.

– Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của Bệnh viện… Đồng thời thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, ni lông khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy định.

– Quản lý chất thải y tế; giảm thiểu phát sinh chất thải bằng các biện pháp: giảm phát sinh từ đầu nguồn như ưu tiên chọn sản phẩm ít phát sinh chất thải, hạn chế các hoạt động phát thải không cần thiết.

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn báo cáo những nội dung của Chỉ thị để toàn thể cán bộ nhân viên khoa /phòng thực hiện
Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn báo cáo những nội dung của Chỉ thị
để toàn thể cán bộ nhân viên khoa /phòng thực hiện

Giảm thiểu rác thải nhựa trong y tế

– Các khẩu hiệu hành động: “Hạn chế phát sinh – phân loại đúng – thu gom đủ – tái sử dụng hợp lý – xử lý an toàn” và tuân thủ nguyên tắc: Tuân thủ nguyên tắc (3R = Reduce – Reuse – Recycle): Giảm thiểu  – Tái sử dụng – Tái chế.

Ảnh các Khoa/phòng ký cam kết với Ban giám đốc về giảm thiểu chất thải nhựa
Ảnh các Khoa/phòng ký cam kết với Ban giám đốc về giảm thiểu chất thải nhựa
Ảnh các Khoa/phòng ký cam kết với Ban giám đốc về giảm thiểu chất thải nhựa
Ảnh các Khoa/phòng ký cam kết với Ban giám đốc về giảm thiểu chất thải nhựa
Show More

Related Articles

Back to top button