fbpx
Uncategorized

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 VÀ KÝ GIAO ƯỚC NĂM 2023

BSCKII.Vũ Bá Toản, Ths. Ngô Đức Tiến

Ngày 10/02/2023, tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 và ký giao ước Thi đua năm 2023 giữa các đơn vị thuộc Khối cơ quan Hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tham dự Hội nghị có đ/c Phạm Thị Hồng Vân – Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Bình Định, đ/c Hồ Huy Cường – Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (Đơn vị Trưởng Khối) và đ/c Vũ Bá Toản – Phó Giám đốc Bệnh viện – đại diện Lãnh đạo Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa (đơn vị Phó Khối) đồng chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 8 đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Hồ Huy Cường – Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (Đơn vị Trưởng Khối); đ/c Vũ Văn Khuê, Phó Viện trưởng, báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Khối năm 2022. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh Bình Định và các Bộ ngành Trung ương phát động, các cơ quan Hành chính sư nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định đã ký giao ước và tổ chức phát động thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Hình ảnh toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, với phong trào thi đua đặc biệt, tiếp tục hướng ứng phong trào thi đua “Bình Định chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các đơn vị đã tổ chức vận động công chức, viên chức và người lao động hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 01 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Định; tổ chức thành công Hội thao Khối cơ quan Hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Khối có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tạo không khí tươi vui, phấn khởi; Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022, toàn Khối phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị, đã nhất trí thông qua các văn bản của Khối sau khi đã được bổ sung các ý kiến về Quy chế hoạt động của Khối, Tiêu chuẩn chấm điểm thi đua, Kế hoạch hoạt động năm 2023 và ký giao ước Thi đua.

Thành viên Khối thảo luận

Cùng với hoạt động chuyên môn, công tác Thi đua, khen thưởng luôn được các đơn vị trong Khối quan tâm, nhiều phong trào thi đua được phát động với các chủ đề, nội dung thiết thực, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tại Hội nghị, trên cơ sở tổng hợp chấm điểm thi đua theo năm 2022, các đơn vị trong Khối đã bình xét thi đua và suy tôn 02 đơn vị: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ và Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam trung bộ và Tây nguyên đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2022 và Tặng Bằng khen cho 03 đơn vị gồm đơn vị Phó Khối năm 2022: Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, Liên Đoàn Địa chất Trung Trung Bộ và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn.

Hội nghị đã bầu Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa là đơn vị Trưởng khối và Liên Đoàn Địa chất Trung Trung Bộ là đơn vị phó Khối năm 2023. Kết thúc Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thực hiện ký giao ước thi đua, trước sự chứng kiến của toàn thể thành viên trong Khối và đại diện Ban thi đua, khen thưởng tỉnh Bình Định ./.

Các đơn vị Ký giao ước thi đua năm 2023

Thành viên Khối và đại diện Ban TĐKT chứng kiến ký giao ước 2023

Show More

Related Articles

Back to top button