fbpx
Tin tức - Sự kiện

HỘI THẢO TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG PHONG NĂM 2012

Năm 2012 là năm thứ 2 của dự án phòng chống phong giai đoạn 2011- 2015. Bên cạnh các yếu tố thuận lợi là những khó khăn thách thức như: tình hình kinh tế- văn hóa- xã hội phát triển chậm, lạm phát toàn cầu, đội ngũ cán bộ thường xuyên thay đổi và chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao… đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động phòng chống phong nói riêng và da liễu nói chung.
      Trong tình hình đó, ngày 20/7/2012, được sự cho phép của Bộ Y tế, Bệnh viện Phong- Da liễu Trung ương Quy Hòa tổ chức Hội thảo tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá các hoạt động phòng chống phong năm 2012.
       Hội thảo đã đánh giá tình hình dịch tễ phong khu vực miền Trung – Tây nguyên rất phức tạp: Một số tỉnh phía Bắc miền Trung: lưu hành phong có giảm, nhưng chưa ổn định, chưa đủ thời gian tin cậy; một số tỉnh phía Nam miền Trung và Tây nguyên tỷ lệ phát hiện còn rất cao.
       Hội thảo cũng đã thông qua các nội dung công việc thực hiện trong hoạt động Dự án phòng chống phong ở các tuyến và thông qua bảng tiêu chuẩn kiểm tra hoạt động Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm Phong – Da liễu, Bệnh viện Da liễu, Trung tâm Da liễu năm 2012.
Ngày 24/07/2012
Võ Hoài Nam
Show More

Related Articles

Back to top button