fbpx
Chỉ đạo tuyến - GSDTDụng cụ chỉnh hình BN phong

Hướng dẫn sản xuất chân giả dưới gối

Từ khi thành lập năm1979, chương trình phục hồi chức năng của ICRC đã thúc đẩy việc sử dụng các công nghệ phù hợp với bối cảnh cụ thể mà tổ chức hoạt động, tức là các nước bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và thu nhập thấp hoặc các nước đang phát triển. Công nghệ này cũng phải được thay đổi để đáp ứng những nhu cầu của người tàn tật ở các nước có liên quan.

–> Chi tiết

Ngày 03/10/2012

Ngô Dũng (lược dịch)

Show More

Related Articles

Back to top button