fbpx
Tin nổi bậtTin tức - Sự kiện

Hướng tới số hoá tài liệu chứng nhận tiêm chủng COVID-19

Người dịch: Quang Tiến

Giấy chứng nhận tiêm chủng không có gì mới. Nó là tài liệu y tế ghi lại các thông tin tiêm chủng – thông thường là thẻ giấy – với các chi tiết chính bao gồm ngày, sản phẩm và số lô vắc-xin được sử dụng.

Tài liệu kỹ thuật số của giấy chứng nhận COVID-19 được đề xuất như một cơ chế để số hoá dữ liệu y tế liên quan đến COVID-19 của một người thành giấy chứng nhận điện tử.

Giấy chứng nhận này có thể được sử dụng theo cách tương tự như một hồ sơ/thẻ tiêm chủng bằng giấy. Nó cung cấp thông tin cho nhân viên y tế về tình trạng tiêm chủng của từng cá nhân, là cơ sở để nhân viên y tế quyết định liều lượng tiếp theo và/hoặc các dịch vụ y tế phù hợp. Trong một số trường hợp, thẻ tiêm chủng cũng được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại quốc tế, ví dụ như trong trường hợp bệnh sốt vàng da, một số quốc gia có thể yêu cầu giấy chứng nhận tiêm chủng như một điều kiện để được phép nhập cảnh.

Về mặt lịch sử, hồ sơ tiêm chủng bằng giấy đã gây ra nhiều khó khăn – chẳng hạn như khả năng làm mất hoặc làm hỏng thẻ, hoặc thậm chí có khả năng gian lận. Các giải pháp kỹ thuật số được thiết kế nhằm giải quyết những thách thức này.

Giấy chứng nhận tiêm chủng có thể được số hoá hoàn toàn (ví dụ được lưu trữ trong ứng dụng smartphone hoặc trên máy chủ dữ liệu đám mây) và thay thế nhu cầu về thẻ giấy, hoặc nó có thể là bản trình bày dạng số hoá của hồ sơ bằng giấy truyền thống. Liên kết giữa hồ sơ giấy và hồ sơ kỹ thuật số có thể được thiết lập bằng cách sử dụng mã vạch, được in hoặc dán vào thẻ tiêm chủng bằng giấy. Giấy chứng nhận kỹ thuật số sẽ không yêu cầu người sử dụng phải sở hữu smartphone hoặc máy tính.  

Hướng dẫn của WHO

WHO không ủng hộ việc yêu cầu bằng chứng về việc tiêm vắc-xin COVID-19 để được đi lại. Tuy nhiên, trong một số tình huống, tùy thuộc vào đánh giá rủi ro của các quốc gia liên quan, thông tin về việc tiêm vắc-xin COVID-19 có thể được sử dụng để giảm bớt các yêu cầu về kiểm dịch hoặc xét nghiệm khi đến nơi. Tuy nhiên, đây không phải là mục đích chính của việc hướng tới số hoà tài liệu về tình trạng COVID-19.

Ngày 27/8/2021, WHO đã công bố tài liệu hướng dẫn cho các quốc gia và đối tác về các yêu cầu kỹ thuật để cấp giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin COVID-19 kỹ thuật số. Hướng dẫn này là một phần của bộ tài liệu kỹ thuật về số hóa giấy chứng nhận COVID-19. Ngoài ra, tài liệu này sẽ hỗ trợ các quốc gia thành viên áp dụng các công cụ số hoá để lập hồ sơ về tình trạng tiêm chủng COVID-19 nhằm mục đích nâng cao hiệu quả chăm sóc y tế và cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng cho các mục đích khác khi cần thiết.

Các yêu cầu cơ bản để triển khai tài liệu kỹ thuật số cho phép các quốc gia thành viên xây dựng một giải pháp linh hoạt nhất có thể không chỉ phù hợp với nhu cầu của họ mà còn phù hợp với nhu cầu đa dạng của các quốc gia khác trên toàn thế giới. Hướng dẫn này được phát triển với sự cộng tác của một nhóm chuyên gia đa lĩnh vực, để đảm bảo rằng nó sẽ hữu ích cho các chính phủ và các đối tác triển khai, những người đã xây dựng hoặc hiện đang phát triển hệ thống cấp phép hoặc xác minh giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số.

Nội dung kỹ thuật của hướng dẫn được cung cấp cho các quốc gia và các nền kinh tế thành viên đã và đang phát triển giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số cấp quốc gia để đảm bảo các sản phẩm này sẽ có thể liên thông hoạt động giữa các quốc gia. WHO cũng sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia và các đối tác triển khai nhằm điều chỉnh các sản phẩm hiện có tuân thủ theo các thông số kỹ thuật của WHO.

Nguồn: who.int

Show More

Related Articles

Back to top button