fbpx
Đào tạoĐào tạo trong nướcTin nổi bật

Kế hoạch thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày 08/4/2020 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 489/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49/KL-TW ngày 10 tháng 5 năm 2019, Chỉ thị số 11 CT/TW do Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2020 – 2025.(đính kèm).

Theo đó, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Quyết định số 4273/QĐ-BYT ngày 12/10/2020 để thống nhất thực hiện trong toàn ngành y tế (đính kèm).

Thông tin chi tiết về các chỉ thị, thông tư xin xem tại đây.

Quyết định số 489Quyết định số 4273

Show More

Related Articles

Back to top button