fbpx
Đào tạoĐào tạo trong nướcTin nổi bật

Kế hoạch thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày 08/4/2020 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 489/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49/KL-TW ngày 10 tháng 5 năm 2019, Chỉ thị số 11 CT/TW do Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2020 – 2025.(đính kèm).

Theo đó, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Quyết định số 4273/QĐ-BYT ngày 12/10/2020 để thống nhất thực hiện trong toàn ngành y tế (đính kèm).

Thông tin chi tiết về các chỉ thị, thông tư xin xem tại đây.

Quyết định số 489Quyết định số 4273

Show More

Related Articles

Đóng