fbpx
Chỉ đạo tuyến - GSDTThống kê - GS dịch tễ

KẾT QUẢ KHÁM PHÁT HIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÁM CÓ HÌNH ẢNH LÂM SÀNG NĂM 2007 Ở GIA LAI

Trong những năm qua, Gia lai luôn là tỉnh có tỷ lệ lưu hành bệnh phong cao nhất cả nước. Từ năm 1998 đến nay, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa đã liên tục chỉ đạo và hỗ trợ Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Gia lai tăng cường công tác khám phát hiện bệnh nhân phong mới bằng phương pháp khám có hình ảnh lâm sàng. Nhờ vậy hàng năm một số lượng lớn bệnh nhân phong mới đã được phát hiện và đưa vào điều trị. Những huyện có số lượng bệnh nhân phong mới phát hiện hàng năm cao như: Chư sê, Mang yang, Chư prông, Ia pa, Kông chro, Ia grai, Đức cơ .Dưới đây là bảng tổng hợp số lượng bệnh nhân phong mới phát hiện bằng phương pháp khám có hình ảnh lâm sàng năm 2007 tại Gia lai.

  1. Bảng tổng hợp kết quả khám phát hiện.

Huyện – Xã Số xã khám 2007 Số BN mới phát hiện MB PB Trẻ em TT độ2
Huyện Chư Sê 20 6 3 3  

 

1
Xã A lbá  

 

1 1  

 

 

 

 

 

Xã A zun  

 

1 1  

 

 

 

 

 

Xã Chư pơng  

 

1  

 

1  

 

 

 

Xã Bờ ngoong  

 

1  

 

1  

 

 

 

Xã Ia phang  

 

1  

 

1  

 

 

 

Xã Ia le  

 

1 1  

 

 

 

1
Huyện Mang Yang 11 6 1 5 1 1
Xã Kon chiêng  

 

4 1 3 1  

 

Xã Đăk trôi  

 

1  

 

1  

 

1
Xã Kon thụp  

 

1  

 

1  

 

 

 

Huyện Chư Prông 5 3 2 1  

 

 

 

Xã Ia bòng  

 

1  

 

1  

 

 

 

Xã Ia ve  

 

1 1  

 

 

 

 

 

Xã Bình giáo  

 

1 1  

 

 

 

 

 

Huyện Ia Pa 5 4 1 3  

 

 

 

Xã Iak đăm  

 

3 1 2  

 

 

 

Xã Ama rơn  

 

1  

 

1  

 

 

 

Huyện Ia Grai 5 2 1 1  

 

 

 

Xã Ia pếch  

 

2 1 1  

 

 

 

Huyện Kon Chro 4 1 1  

 

 

 

1
TT. Kon chro  

 

1 1  

 

 

 

1
Huyện Đức Cơ 5 2 1 1  

 

 

 

Xã Ia đom  

 

2 1 1  

 

 

 

Tổng cộng 60 24 10 14 1 3

  1. Nhận xét.

– So với năm 2006, số xã được tổ chức khám chủ động bằng phương pháp khám có hình ảnh lâm sàng tăng hơn gần 150%. Đây là năm có số lượng xã được tổ chức khám chủ động nhiều nhất từ trước tới nay ở Gia lai.

– Mặc dù tổ chức khám với số lượng nhiều xã nhất, nhưng do tình hình dịch tễ bệnh phong hiện nay ở Gia lai có khuynh hướng giảm, số lượng bệnh nhân mới phát hiện năm 2007 ít hơn so với những năm trước đây.

  1. Kết luận.

Ở Gia Lai, số lượng bệnh nhân phongphát hiện mới có giảm, nhưng so với tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong vẫn còn rất cao. Những năm tới , vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác khám phát hiện, công tác phòng chống tàn tật, truyền thông giáo dục, đào tạo cán bộ mạng lưới, tăng nhanh tốc độ loại trừ loại trừ bệnh phong.

Ngày 30/01/2008

Chu Quốc Vinh

Show More

Related Articles

Back to top button