fbpx
Tin tức - Sự kiện

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU

Ngày 20/8/2018, Đoàn công tác của Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y Tế đến kiểm tra tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa.
Về phía đoàn kiểm tra gồm có: PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế – Trưởng đoàn cùng  các thành viên khác; Cục quản lý môi trường y tế, Tổng Cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Viện Pasteur Nha Trang và Sở Tài Nguyên Môi trường Tỉnh Bình Định.
Về phía Bệnh viện Phong -Da liễu Trung ương Quy Hòa có TS.Vũ Tuấn Anh Giám Đốc Bệnh viện; Bs.Vũ Bá Toản Phó Giám Đốc và Ths. Phạm Thị Mận- Phó Giám đốc Bệnh viện cùng đại diện các khoa phòng thuộc Bệnh viện.
Nội dung kiểm tra theo công văn só 886/MT-YT ngày 15/8/2018 của Cục Quản lý Môi trường y tế – Bộ Y Tế về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường: Công tác quản lý chất thải y tế; thực hiện cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”; an toàn vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động; quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.
TS Vũ Tuấn Anh – Làm việc cùng đoàn kiểm tra môi trường.
Kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường:
Về công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường y tếBệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa đã có: Sổ đăng ký Chủ nguồn thải CTNH cho 2 cơ sở, mã số QLCTNH: 520000.84T (được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp lần 2 ngày 05/4/2013). Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 707/QĐ-BYT ngày 28/02/2014; Giấy xác nhận số 962/XN-BYT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường dự án “Xây dựng, mở rộng, cải tạo nâng cấp Bệnh viện Phong – Da liễu trung ương Quy Hòa; Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Bệnh viện Phong – Da liễu trung ương Quy Hòa (cơ sở 1), phê duyệt tại Quyết định số 958/QĐ-BYT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 53/GP-UBND và số 71/GP-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cấp cho Bệnh viện Phong – Da liễu trung ương Quy Hòa (cơ sở 2).
Về chất thải rắn: Có Sổ giao nhận chất thải lây nhiễm của 2 cơ sở của Bệnh viện. Có Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải y tế: Bệnh viện đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh (đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp mã số quản lý chất thải nguy hại) để vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải thông thường, thời hạn hợp đồng đến 22/7/2019. Bệnh viện đã ký Hợp đồng vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thông thường với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn. Chất thải tái chế Bệnh viện đã ký Hợp đồng mua bán chất thải tái chế bệnh viện với Doanh nghiệp Tư nhân Toàn Thắng.
Về quản lý chất thải y tế: Bệnh viện đã thực hiện phân loại chất thải y tế tại nguồn và bố trí túi, thùng, dụng cụ đựng chất thải theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. Có hướng dẫn phân loại chất thải y tế tại các khoa phòng; có khu lưu giữ chất thải y tế tạm thời trong khuôn viên của bệnh viện.
Về quản lý nước thải y tế: Bệnh viện có hai hệ thống xử lý nước thải y tế tại cơ sở Quy Nhơn và Quy Hòa, công nghệ CN 2000, công xuất thiết kế là 150 m3/ngày và 220 m3/ngày. Hiện hệ thống vẫn đang hoạt động thường xuyên có kết quả sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép. Quan trắc nước thải y tế: Bệnh viện đã thực hiện quan trắc nước thải y tế với tần suất 3 tháng/lần (đủ 15 thông số). Kết quả phân tích nước thải y tế 2 cơ sở đạt mức B, QCVN 28/2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế., do Trung tâm phân tích và Kiểm nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định (đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường) thực hiện. Quan trắc môi trường không khí: Bệnh viện đã thực hiện với tần suất 6 tháng/1 lần, Kết quả thực hiện đếu đạt tiêu chuẩn cho phép.
Về việc thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp: Bệnh viện đạt được loại Tốt (98 điểm) theo Quyết định 6573/QĐ-BYT ngày 03/11/2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, cụ thể: Về nội dung Xanh: đạt 15/15 điểm. Về nội dung Sạch: đạt 35/35 điểm.Về nội dung quản lý chất thải y tế: đạt 23/25 điểm.- Về nội dung Đẹp: đạt 15/15 điểm. Về nội dung Tổ chức thực hiện: đạt 5/5 điểm. Về nội dung cộng điểm: đạt 5/5 điểm.
Về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và chăm sóc sức khỏe người lao động: Bệnh viện đã quan tâm tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Đã hoàn thiện công tác tổ chức về an toàn vệ sinh lao động, có: Quyết định thành lập Hội đồng an toàn vệ sinh lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên, y tế cơ quan; Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy (PCCC), lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ; Xây dựng Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; Đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho các đối tượng nhóm 1, nhóm 4 theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. Công tác PCCC: đã có phương án chữa cháy tại chỗ được phê duyệt; thành lập đội PCCC tại chỗ, có phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đã kiểm định một số máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thang máy, một số nồi hấp áp lực). An toàn bức xạ: máy đã được cấp phép hoạt động; nhân viên bức xạ đã được tập huấn về an toàn bức xạ; đã bổ nhiệm người chịu trách nhiệm về công tác bức xạ; nhân viên bức xạ được khám sức khoẻ theo quy định; các chế độ chính sách về an toàn vệ sinh lao động được đảm bảo.
Về việc thực hiện công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tếĐối với chế phẩm diệt côn trùng: Bệnh viện không sử dụng dịch vụ diệt côn trùng. Tuy nhiên khi có dịch sốt xuất huyết Trung tâm Y tế dự phòng Quy Nhơn phun diệt muỗi cho bệnh viện. Đối với chế phẩm diệt khuẩn: Các khoa phòng đề xuất nhu cầu về sử dụng các chế phẩm, Phòng Vật tư trang thiết bị y tế là đơn vị tổng hợp làm kế hoạch thầu. Bệnh viện tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng cung cấp hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn theo quy định. Kho bảo quản chế phẩm đảm bảo theo quy định, nhiệt độ bảo quản chế phẩm (dưới 35oC và tránh ánh sáng chiếu trực tiếp vào). Chế phẩm được xếp ngăn nắp trên kệ. Các chế phẩm nêu trên đã được Cục Quản lý môi trường y tế cấp số đăng ký lưu hành còn hiệu lực, có nhãn tiếng Việt theo quy định. Về thải bỏ chế phẩm, can chai đựng chế phẩm diệt khuẩn: Bệnh viện phân loại và xử lý theo khuyến cáo thải bỏ theo chất thải nguy hại ghi trên nhãn của chế phẩm (bệnh viên ký hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân Hậu Sanh xử lý (có giấy phép xử lý chất chất nguy hại còn hiệu lực).
 
Trên cở sở báo cáo của Bệnh viện và các ý kiến của các thành viên trong đoàn kết hợp với việc kiểm tra thực tế, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế Bộ Y Tế đánh giá cao công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan bệnh viện cũng như việc quan tâm, sát sao của lãnh đạo bệnh viện trong việc chỉ đạo điều hành hoàn thiện các hồ sơ pháp lý cần thiết về môi trường.  Công tác quản lý chất thải y tế, đã thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp và đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan để cung cấp cho Đoàn Kiểm tra.
Ảnh làm việc của Đoàn Bộ Y Tế tại buổi nhận xét đánh giá kết quả sau kiểm tra

Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện, bà Phạm Thị Mận –  Phó giám đốc bệnh viện, đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Cục Quản lý môi trường y tế trong việc hướng dẫn Bệnh viện thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua; đồng thời mong muốn Cục sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ Bệnh viện trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường tiếp theo.

Ngày 09/09/2018

Show More

Related Articles

Back to top button