fbpx
Khối Lâm sàng

Khoa Phong

1. Chức năng nhiệm vụ:

Khoa Phong là khoa lâm sàng, hoạt động của Khoa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và sự chỉ đạo nghiệp vụ của các Phòng chức năng.

Nhiệm vụ của khoa:

– Điều trị đa hóa trị liệu cho bệnh nhân phong.

– Điều trị bệnh nhân đang phản ứng phong.

– Điều trị cho bệnh nhân phong mắc các bệnh da khác.

– Tham gia nghiên cứu khoa học.

– Tham gia đào tạo mạng lưới chuyên khoa.

– Tham gia công tác chỉ đạo tuyến.

– Tham gia hợp tác quốc tế.

 2.Thành tích của khoa:

– Đã điều trị khỏi hàng trăm bệnh nhân phong. Sau khi điều trị khỏi, bệnh nhân trở về tái hòa nhập cộng đồng như những người bình thường, góp phần làm giảm mặc cảm của xã hội với bệnh phong.

– Đã điều trị khỏi hàng trăm bệnh nhân phong bị phản ứng phong, không bị tàn tật, họ trở lại cuộc sống với khả năng lao động bình thường như trước khi mắc bệnh.

-Nhiều năm gần đây không có bệnh nhân phản ứng phong tử vong tại bệnh viện do phản ứng phong. Hầu hết bệnh nhân khi vào viện chưa bị tàn tật, đều được điều trị khỏi, không tàn tật khi xuất viện.   

  3. Nhân lực:

     – 01 Phụ trách khoa: Bác sĩ chuyên khoa 1.

     – 01 Điều dưỡng chuyên khoa 1.

     – 02 Điều dưỡng trung cấp.

     – 1 hộ lý.

   4. Chỉ tiêu gường bệnh của khoa: 28 giường bệnh.

Show More

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button