fbpx
Điểm tin y tếTin nổi bậtTin tức - Sự kiện

Khuyến nghị mới về điều trị bệnh nhân COVID-19: WHO kêu gọi tiếp cận công bằng đối với casirivimab và imdevimab

Người dịch:Hồ Thu Linh
Nguồn: who.int

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hoan nghênh việc bổ sung phương pháp điều trị mới vào kho vũ khí chống lại COVID-19 của thế giới, đồng thời kêu gọi các công ty sản xuất và chính phủ giải quyết vấn đề giá thành cao và sản xuất hạn chế của tổ hợp kháng thể Regeneron đồng thời đảm bảo việc chuyển giao thuốc an toàn và thích hợp.

Do chi phí cao và sự khan hiếm của thuốc, UNITAID đang đàm phán với Roche Pharmaceutical, đơn vị sản xuất thuốc,  về mức giá thấp hơn và phân phối công bằng trên tất cả các khu vực, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. WHO cũng đang thảo luận với công ty để tài trợ và phân phối thuốc thông qua UNICEF, theo tiêu chí phân bổ do WHO đưa ra.

Song song đó, WHO đã đưa ra lời kêu gọi đến các nhà sản xuất gửi sản phẩm của họ để WHO xem xét, giúp tăng khả năng sản xuất và cung cấp thuốc đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận. Các đối tác ACT-A cũng đang làm việc với WHO về một khuôn khổ tiếp cận công bằng cho các liệu pháp COVID-19 được khuyến nghị.

WHO cũng kêu gọi chia sẻ công nghệ cho phép sản xuất các phiên bản tương tự sinh học để tất cả bệnh nhân có thể tiếp cận điều trị.

Ngoài ra, có những thách thức về tính khả thi liên quan đến các kháng thể, chẳng hạn như trong tiêm tĩnh mạch; dựa trên các thử nghiệm ở bệnh nhân không nặng và nặng / nguy kịch. Đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú, đây có thể là một thách thức; do đó tiêm dưới da có thể là một lựa chọn khi sử dụng liều thấp nhất. Việc tiêm thuốc cho bệnh nhân phải được thực hiện tại các phòng khám chuyên khoa, và sẽ cần đủ lượng kháng thể, cũng như nhân viên được đào tạo để đảm bảo việc sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả.

WHO cảnh báo rằng để không làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng về y tế và tính sẵn có của liệu pháp điều trị, những bệnh nhân không nặng nhưng có nguy cơ cao phải nhập viện điều trị và những bệnh nhân nặng hoặc nguy kịch với tình trạng huyết thanh âm tính (những người chưa phát triển kháng thể tự nhiên chống lại COVID-19 được xác định thông qua các xét nghiệm nhanh chính xác) cần được điều trị bằng thuốc; vì hai nhóm bệnh nhân này là những đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ việc điều trị.

On new recommendation for treatment of COVID-19 patients: WHO calls for equitable access to casirivimab and imdevimab for COVID-19

The World Health Organization (WHO) welcomes the addition of another therapeutic to the world’s arsenal against COVID-19, but urges producing companies and governments to address the high price and limited production of the Regeneron antibody combination and ensure safe and appropriate handling of the medicine.

Given the high cost and low availability of the combination therapy, UNITAID is negotiating with Roche Pharmaceutical, which is currently manufacturing the drug for lower prices and equitable distribution across all regions, especially in low- and middle-income countries. WHO is also in discussions with the company for a donation and distribution of the drug through UNICEF, following an allocation criteria set by WHO.

In parallel, WHO has launched a call to manufacturers who may wish to submit their products for pre-qualification, which would allow for a ramping up of production and therefore greater availability of the treatment and expanded access. ACT-A partners are also working with WHO on an equitable access framework for recommended COVID-19 therapeutics. 

WHO also calls for the sharing of technology to allow for the manufacturing of biosimilar versions so all patients who may need this treatment have access to it.

In addition, there are feasibility challenges linked to the antibodies, such as in intravenous administration; based on the trials with non-severe and severe/critical patients. In the outpatient setting, this may be a challenge; and thus subcutaneous administration may be an option at the lowest dose. Administration requires specialized clinics, and will need adequate amounts of the antibodies, as well as trained staff to ensure safe and effective administration of the drug.

WHO cautions that in order not to exacerbate health inequity and limited availability of the therapy, patients who are non-severe and at higher risk for hospitalization be treated and those that are severe or critical with seronegative status (those who have not developed natural antibodies against COVID-19 determined through accurate rapid tests) be treated; as these two patient groups are the patients that stand to benefit most from the treatment.

Source: www.who.int

Show More

Related Articles

Back to top button