fbpx
Điểm tin y tế

Kiểm tra các bệnh viện trên toàn quốc

Theo Quyết định số 3296/QĐ-BYT về việc ban hành Bảng kiểm tra bệnh viện (BV) năm 2011, từ ngày 1/10/2011 đến 20/12/2011, Bộ Y tế sẽ tiến hành kiểm tra BV định kỳ hàng năm trên toàn quốc. Theo đó, Bảng kiểm tra BV năm 2011 có bổ sung, cập nhật những quy định mới của Nhà nước trong việc thực hiện 7 chức năng, nhiệm vụ và thực hiện Quy chế BV nhằm đáp ứng tình hình thực tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân và xu hướng phát triển của BV. Cấu trúc kiểm tra gồm 148 tiêu chuẩn với 100 điểm, 41 nội dung trừ điểm với 32 điểm trừ, 2 nội dung thưởng điểm với 1 điểm thưởng. Đối với BV dưới 500 giường bệnh, thời gian kiểm tra từ 1-1,5 ngày, BV từ 500 giường bệnh trở lên thì thời gian kiểm tra là 2-2,5 ngày (Sức khỏe & Đời sống 1/10).

Ngày 02/10/2011

Show More

Related Articles

Back to top button