fbpx
Thông báoTin nổi bật

Mời chào giá Hóa chất, Vật tư tiêu hao mua sắm năm 2022

Chào giá hóa chất, VTTH

Mời chào giá Hóa chất, Vật tư tiêu hao mua sắm năm 2022

Thư mời chào giá HC-VTTH 2022

Phụ lục kèm theo!

  1. Phụ lục 01 kèm theo thư mời (DANH MỤC HÓA CHẤT MỜI CHÀO GIÁ)
  2. Phụ lục 02 kèm theo thư mời (DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO MỜI CHÀO GIÁ)
  3. Phụ lục 03 kèm theo thư mời (Mẫu báo giá)
Show More

Related Articles

Back to top button