fbpx
Chuyên đề KCBDa liễu chuyên sâuTin nổi bật

Mục tiêu điều trị mới cho ung thư tế bào hắc tố kháng điều trị

Nhóm nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học từ Đại học Liège (Bỉ) dẫn đầu đã phát hiện ra một mục tiêu điều trị mới thú vị trong điều trị ung thư tế bào hắc tố kháng các liệu pháp đích. Việc ức chế enzyme VARS có thể ngăn chặn tình trạng kháng điều trị bằng cách làm phục hồi độ nhạy của khối u kháng các liệu pháp đích.

Ung thư tế bào hắc tố là một trong những dạng ung thư da nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khi được chẩn đoán sớm, ung thư tế bào hắc tố được điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ. Tuy nhiên, một khi di căn (u xa thứ phát), ung thư tế bào hắc tố sẽ trở nên khó điều trị, hạn chế cơ hội phục hồi của bệnh nhân. Hàng năm ở Bỉ có khoảng 3.000 người được chẩn đoán mắc ung thư tế bào hắc tố. Các bác sĩ sử dụng liệu pháp đích để điều trị cho bệnh nhân bị ung thư tế bào hắc tố có đột biến gen BRAF – gen chịu trách nhiệm sản xuất B-Raf, loại protein thúc đẩy sự phát triển của ung thư.

Pierre Close, nhà nghiên cứu tại Đại học ULiège, giải thích: Đột biến này được tìm thấy ở hơn 50% bệnh nhân. Mặc dù các liệu pháp đích có hiệu quả cao trong việc thu nhỏ khối u, nhưng hầu hết các bệnh nhân sử dụng liệu pháp này sẽ phát triển khả năng kháng điều trị mắc phải hoặc thứ phát, điều này làm hạn chế khả năng đáp ứng điều trị lâu dài”. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu các cơ chế liên quan đến khả năng kháng các liệu pháp đích để phát triển các chiến lược điều trị mới cho bệnh nhân mắc ung thư tế bào hắc tố.

ARNt và VARS

Nhóm nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Tín hiệu Ung thư tại Đại học ULiège, do Pierre Close đứng đầu, vừa có một phát hiện rất thú vị về ung thư tế bào hắc tố kháng điều trị

Najla El Hachem, nhà nghiên cứu hàng đầu của Tổ chức chống ung thư của Bỉ, giải thích: Nhờ phân tích dữ liệu thu thập được, chúng tôi có thể quan sát thấy rằng sự thích ứng của các tế bào ung thư tế bào hắc tố với liệu pháp đích có liên quan đến việc lập trình lại quá trình tổng hợp protein. Chúng tôi đã kết hợp một số phương pháp giải trình tự protein và RNA, và phát hiện ra rằng các tế bào kháng điều trị đã phát triển sự phụ thuộc vào một số nhân tố thiết yếu nhất định trong quá trình tổng hợp protein, điều chỉnh các RNA vận chuyển (tRNA).” Những tác nhân này bao gồm enzyme VARS (Valyl tRNA synthetase), điều hòa quá trình aminoacyl hóa – quá trình một axit amin gắn vào tRNA – của các RNA vận chuyển và thúc đẩy sự đề kháng trong các tế bào ung thư tế bào hắc tố.  Do đó, sự ức chế di truyền của VARS ngăn ngừa tình trạng kháng thuốc và làm phục hồi độ nhạy của các khối u kháng các liệu pháp đích.

Hy vọng mới cho người bệnh

Kết quả đầy hứa hẹn của nghiên cứu này mở đường cho sự kết hợp điều trị mới cho khối ung thư tế bào hắc tố. Khám phá này cho thấy rằng sự điều hòa RNA vận chuyển đóng một vai trò quan trọng trong kháng trị liệu. Ngoài ra, việc ức chế VARS có thể nâng cao hiệu quả của các liệu pháp đích và hạn chế sự phát triển của tình trạng kháng điều trị. Những kết quả này có thể là tiền đề phát triển các chiến lược điều trị mới và mang lại tia hy vọng mới cho những bệnh nhân mắc khối ung thư tế bào hắc tố kháng thuốc. Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục công việc biến khám phá này thành một lựa chọn điều trị cụ thể và hiệu quả.

Nguồn: www.news-medical.net

Người dịch: Hồ Thu Linh

New therapeutic target discovered for treatment-resistant melanoma

 

An international research team led by scientists from the University of Liège (Belgium) has discovered an interesting new therapeutic target for the treatment of melanoma resistant to targeted therapies. Inhibition of the VARS enzyme could prevent this therapeutic resistance by resensitizing tumors resistant to these targeted therapies.

Melanoma is one of the most serious and aggressive forms of skin cancer. When diagnosed early, melanoma is surgically removed. However, once metastases (i.e. secondary distant tumours) have developed, melanoma becomes difficult to treat, limiting patients’ chances of recovery. Every year in Belgium, around 3,000 people are diagnosed with melanoma. Doctors use targeted therapies to treat skin melanoma patients with a mutation in the BRAF gene – the gene responsible for producing B-Raf, the protein that promotes the development of cancer. This mutation is found in over 50% of patients,” explains Pierre Close, a researcher at ULiège. While targeted therapies are highly effective in shrinking tumours, almost all patients who use them will develop acquired or secondary resistance to these therapies, which limits the long-term therapeutic response”. It is therefore crucial to understand the mechanisms involved in resistance to targeted therapies in order to develop new therapeutic strategies for melanoma patients.

 

 

 

ARNt and VARS

The team from the Cancer Signalling Laboratory at ULiège, led by Pierre Close, has just made a very interesting discovery in this field.

Thanks to the analysis of the data collected, we were able to observe that the adaptation of melanoma cells to targeted therapy was associated with a reprogramming of protein synthesis,” explains Najla El Hachem, the leading researcher from the Belgian Foundation against Cancer in the Laboratory of Pierre Close. “We combined a number of protein and RNA sequencing approaches and discovered that therapy-resistant cells developed a dependence on certain essential players in protein synthesis, regulating transfer RNAs (tRNAs).” These players include the enzyme VARS (Valyl tRNA synthetase), which regulates aminoacylation – the process by which an amino acid attaches to tRNA – of transfer RNAs and promotes resistance in melanoma cells. Genetic inhibition of VARS, therefore, prevents therapeutic resistance and resensitizes tumors resistant to targeted therapies.

New hope for patients

The promising results of this research pave the way for new treatment combinations for malignant melanoma. This discovery shows that the regulation of transfer RNAs plays an important role in therapeutic resistance,” enthuses Pierre Close. In addition, inhibition of VARS could enhance the efficacy of targeted therapies and limit the development of resistance to treatment. These results could lead to the development of new therapeutic strategies and offer a new ray of hope for patients suffering from resistant melanoma. The researchers will be continuing their work to transform this discovery into a concrete and effective therapeutic option.

Show More

Related Articles

Back to top button