fbpx
Điểm tin y tế

Nâng cao chất lượng xét nghiệm phục vụ công tác KCB

Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng y học thuộc Trường ĐH Y Hà Nội ngày 27/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng xét nghiệm giữa các phòng xét nghiệm là nhu cầu bức thiết để đảm bảo phục vụ tốt công tác KCB, đồng thời đảm bảo quyền được hưởng dịch vụ KCB có chất lượng của người dân, do đó, Bộ Y tế đã phê duyệt chương trình hành động quốc gia về nâng cao chất lượng xét nghiệm, trong đó việc thành lập trung tâm chất lượng xét nghiệm là một khâu quan trọng. Cùng với hai trung tâm kiểm chuẩn chất lượng y học tại TP.HCM, việc đưa Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng y học thuộc trường ĐH Y Hà Nội vào hoạt động sẽ giúp cho công tác tham mưu để Bộ Y tế xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật xét nghiệm được hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm cũng như sự thừa nhận kết quả xét nghiệm giữa các phòng xét nghiệm trong nước với nhau hoặc trong nước với nước ngoài (Sức khỏe & Đời sống 29/9).

Ngày 30/09/2011

Show More

Related Articles

Back to top button