fbpx
Cơ cấu tổ chứcKhối phòng chức năng

Phòng Công nghệ thông tin – Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa

Phòng Công nghệ thông tin là phòng chức năng thuộc Bệnh Viện Phong – Da Liễu TW Quy Hòa, được thành lập vào tháng 8/2010, nhằm thực hiện chức năng quản lý về các lĩnh vực thống kê y tế và ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng trong Bệnh viện;

– Cơ cấu tổ chức: Phòng gồm có 05 viên chức, trong đó 02 Ths Khoa học máy tính; 01 Ths Quản lý công; 02 Cử nhân tin học; Với 8 năm đồng hành cùng sự phát triển của Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, Phòng Công nghệ thông tin luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Cơ sở vật chất: Có 1 hệ thống mạng LAN và 1 hệ thống mạng Internet với 02 đường truyền Cáp quang, 02 đường truyền internet, 04 server, 129 máy vi tính để bàn, 14 máy xách tay và 03 máy Scan, 58 máy in; hệ thống phần mềm Quản lý tổng thể Bệnh viện với 18 phân hệ, trong đó Quản lý hồ sơ bệnh án 08 phân hệ, Quản lý điều hành 03 phân hệ, Quản lý hệ thống và báo cáo 06 phân hệ; 01 phần mềm Đấu thầu thuốc; 01 hệ thống phần mềm Phân vùng dịch tễ; 04 tài khoản Email và 02 trang tin điện tử tiếng Việt và tiếng Anh (website www.quyhoanhd.org.vn)…

Tập thể phòng Công nghệ thông tin

1. Chức năng nhiệm vụ phạm vi phụ trách:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm, hàng năm và phát triển CNTT theo kế hoạch đã được Ban giám đốc phê duyệt.

– Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng quy định của pháp luật, các quy định của Bệnh viện và thực hiện giám sát, đánh giá, kiến nghị với khoa, phòng thuộc Bệnh viện có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Giám đốc ban hành.

– Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT trong Bệnh viện đã được Ban giám đốc phê duyệt.

– Thực hiện thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ các hoạt động của Bệnh viện dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc.

– Tổ chức triển khai, xây dựng các điều kiện kỹ thuật để đảm bảo khả năng liên thông giữa các quy trình công việc ở các khoa phòng thuộc bệnh viện, phục vụ cho việc tối ưu hóa các quy trình công việc đòi hỏi có sự phối hợp của nhiều khoa, phòng.

– Xây dựng công cụ và đảm bảo điều kiện để các khoa, phòng chức năng duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên các trang thông tin điện tử của Bệnh viện, của các khoa, phòng thuộc Bệnh viện.

– Thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, sửa chữa và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT (Thiết bị tính toán, máy chủ (server), máy trạm, thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng…) Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả và tiết kiệm.

– Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định, theo yêu cầu của Bệnh viện và Bộ Y tế; Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị được giao; Phối hợp với các khoa, phòng chức năng, các đơn vị có liên quan… thực hiện các công tác phát sinh trong các hoạt động Bệnh viện.

2. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:

– Tập thể lao động tiên tiến từ năm 2010 đến năm 2016;

– Bộ Y tế tặng Danh hiệu tập thể LĐXS năm 2013, 2014, 2015 và năm 2016;

– Bộ Trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2014 và năm 2016.

Show More

Related Articles

Back to top button