fbpx
Cơ cấu tổ chứcKhối phòng chức năng

Phòng Hợp tác quốc tế – Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa

Trong xu thế phát triển, hội nhập và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, hợp tác quốc tế có một vai trò cốt yếu và để hoạt động hợp tác quốc tế phát triển tương xứng với vị thế và tiềm năng của Bệnh viện, ngày 11 tháng 09 năm 2010, Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa đã ký quyết định thành lập Phòng Hợp tác quốc tế

1. Cơ cấu tổ chức – nhân sự: 

– Phòng Hợp tác quốc tế gồm có 03 thành viên:

+ 01 trưởng phòng: quản lý chung

+ 02 chuyên viên: chuyên trách các hoạt động liên quan đến hợp tác quốc tế tại đơn vị.

– Trình độ chuyên môn: 100% cử nhân đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Tham gia các khóa đào tạo do Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định, các tổ chức nước ngoài tổ chức và tài trợ.

phòng hợp tác quốc tế - Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa

Tập thể phòng Hợp tác quốc tế

2. Lịch sử hình thành phòng Hợp tác quốc tế:

Trong xu thế phát triển, hội nhập và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới, hợp tác quốc tế có một vai trò cốt yếu và để hoạt động hợp tác quốc tế phát triển tương xứng với vị thế và tiềm năng của Bệnh viện, ngày 11 tháng 09 năm 2010, Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa đã ký quyết định thành lập Phòng Hợp tác quốc tế trực thuộc Bệnh viện, tiền thân là bộ phận Hợp tác quốc tế thuộc Phòng Chỉ đạo tuyến.

3. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của phòng Hợp tác quốc tế:

3.1. Vị trí, chức năng:

Là phòng nghiệp vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện; là đầu mối liên lạc, giao dịch với các tổ chức, nhà tài trợ quốc tế.

3.2. Nhiệm vụ:

– Quản lý, theo dõi, xây dựng và thực hiện các Dự án hợp tác quốc tế:

+ Là đầu mối  xây dựng và trình Ban giám đốc phê duyệt kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn và hàng năm. Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa thực hiện các Dự án hợp tác quốc tế theo sự phân công của Ban giám đốc.

+ Giúp Ban giám đốc theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Bệnh viện; các Chương trình, Dự án có nguồn vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật.       

– Quản lý đoàn ra, đoàn vào: làm đầu mối quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Bệnh viện theo kế hoạch hợp tác giữa Bệnh viện với các tổ chức quốc tế.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

4. Các tổ chức quốc tế đã và đang hợp tác với Bệnh viện:

– Hiệp hội cứu trợ phong Hà Lan (NLR)

– Tổ chức Ordre de Malte – Pháp (OMF)

– Hội Người Việt Nam tại Pháp

– Tổ chức New Zealand – Vietnam Health Trust

– Tổ chức Handicap International

– Hiệp hội cứu trợ phong Thái Bình Dương (PLR)

– Khoa Vi sinh – Đại học Hawaii Hoa Kỳ

– Quỹ hỗ trợ Sasakawa Nhật Bản (SMHF)

– Trường Đại học Juntendo Nhật Bản

– Quỹ hỗ trợ khẩn cấp Nhật Bản – Asean (JAIF)

– Trung tâm nghiên cứu phong Nhật Bản

– Đại học Điều dưỡng Niigata Nhật Bản

– Đại học Keio Nhật Bản

– Hội bạn người cùi Hoa Kỳ

– Tổ chức Asia Connection Inc. Hoa Kỳ (ACI)

– Sở Y tế tỉnh Champasak – Lào

5. Thành tích đạt được:

– Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2015 và 2016.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2016.

– Hằng năm được Bệnh viện tặng giấy khen tập thể lao động xuất sắc.

– Các cá nhân của phòng được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Bằng khen của Bộ Y tế cũng như Công đoàn Y tế Việt Nam.

Show More

Related Articles

Back to top button