fbpx
Cơ cấu tổ chứcKhối phòng chức năng

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

TOÀN TÂM – CHUNG SỨC – PHỐI HỢP NHỊP NHÀNG – THÔNG TIN CHÍNH XÁC – LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

1. Lịch sử phát triển:

          – Từ năm 1929 – 1999: Được thành lập với tên gọi là phòng Y vụ.

          – Từ 1999 đến nay: đổi tên thành Phòng Kế hoạch tổng hợp.

2. Tổ chức:

2.1. Các bộ phận:

a. Khám bệnh, chữa bệnh.

b. Kiểm tra hồ sơ bệnh án và lưu trữ.

c. Báo cáo, thống kê.

2.2. Nhân sự:

a. Trưởng Phòng:  01 TS.BS

b. 06 nhân viên:

+ 01 BS      

+ 01 CN ĐDCKI

+ 01 CNĐD

+ 01 DSĐH

+ 01 CNYTCC

+ 01 ĐDTC

3. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Chức năng:

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.

3.2. Nhiệm vụ:

– Xây dựng, hướng dẫn thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển Bệnh viện; Xây dựng, triển khai kế hoạch; kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch.

– Phối hợp xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

–  Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện pháp luật, pháp lệnh, luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật trong khám chữa bệnh, phục hồi chức năng.

– Phối hợp với khoa Dược chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra công tác sử dụng thuốc hợp lý an toàn.

– Tham mưu đề xuất các hình thức khám chữa bệnh phù hợp với Quy định của Bộ Y tế; các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

– Thực hiện thống kê Y tế.

– Thực hiện việc kiểm tra Hồ sơ bệnh án và lưu trữ Hồ sơ bệnh án.

– Định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện về công tác khám chữa bệnh và đề xuất Ban giám đốc biện pháp khắc phục, phát triển trong lĩnh vực chuyên môn.

– Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

– Nhiệm vụ khác: Chỉ đạo tuyến; Đào tạo cán bộ; Hợp tác quốc tế; Nghiên cứu khoa học.

4. Thành tích đạt được:

          Nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế tặng thưởng:

  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005 – 2009.
  • Bằng khen Bộ Y tế năm 2000, 2004, 1999 – 2005, 2007, 2009, 2006- 2010, 2011, 2012, 2013, 2104, 2015, 2017, 2019
  • Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019.
  • Danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015.
Show More

Related Articles

Back to top button