fbpx
Các trung tâmKhối phòng chức năng

PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO

Phòng Khoa học đào tạo là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

1. Lịch sử hình thành

Phòng Khoa học Đào tạo được thành lập năm 2000 trên cơ sở tách ra từ phòng Chỉ đạo tuyến.

Năm 2009, phòng Khoa học Đào tạo trực thuộc Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến theo Quyết định số: 5226/QĐ-BYT ngày 30/12/2009 vv thành lập Trung tâm ĐT -CĐT Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hoà

2. Cơ cấu tổ chức

Phòng Khoa học Đào tạo có 04 nhân viên:

– 01 Trưởng phòng là Thạc sĩ Bác sĩ Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng, 50% làm việc tại Khoa Chăm sóc da;

– 01 Phó phòng, Thạc sĩ Y tế công cộng;

– 01 Bác sĩ Y học dự phòng: 50% làm việc tại Khoa Khám bệnh;

– 01 Cử nhân Kinh tế.

3. Chức năng, nhiệm vụ

– Làm đầu mối xây dựng phương hướng, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về khoa học, công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực;

– Chỉ đạo, giám sát, đánh giá các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực;

– Làm đầu mối xây dựng các quy định và quy chế về khoa học – công nghệ và đào tạo;

– Thư ký trang Website và tờ Thông tin hoạt động Bệnh viện.

4. Thành tựu trong quản lý, nghiên cứu khoa học

Công tác nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng và luôn được Bệnh viện chú trọng phát triển.

Đến năm 2020, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa đã chủ trì thực hiện:

– 07 đề tài KHCN cấp Bộ

– 03 đề tài cấp Tỉnh

– 55 đề tài cấp cơ sở là 55,

– 04 đề tài hợp tác nghiên cứu

– 1-2 Hội nghị, Hội thảo khoa học cấp khu vực/ năm

– 12-15 buổi sinh hoạt khoa học cấp cơ sở/ năm

5. Thành tựu trong công tác đào tạo liên tục

Năm 2011, Bệnh viện đã được Bộ Y tế công nhận là đơn vị đủ điều kiện được tham gia công tác Đào tạo liên tục và cấp mã giấy chứng nhận đào tạo liên tục cho cán bộ y tế với các nội dung đào tạo thuộc chuyên ngành Phong và Da liễu, mã đào tạo: B37 (Công văn số 3003/BYT – K2ĐT, ngày 27/5/2011 về việc công nhận đủ điều kiện Đào tạo liên tục).

Hàng năm Bệnh viện đã tổ chức

– 01 khóa đào tạo liên tục Da liễu cơ bản, (thời gian đào tạo 6 tháng)

– 01-03 Lớp xét nghiệm trong Da liễu (1-3 tháng);

– 01-05 lớp Kỹ thuật Chăm sóc da cơ bản (1 tháng);

– 01-03 lớp Điều dưỡng chuyên khoa Da liễu

– 01-02 lớp Quản lý và điều trị bệnh nhân phong (5-10 ngày);

– 01 Lớp Sản xuất giày dép, dụng cụ chỉnh hình cho bệnh nhân tàn tật

– 01 Lớp hồi sức cấp cứu da liễu…

Ngoài ra, Bệnh viện là nơi học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về bệnh Phong và một số bệnh da hiếm gặp của các học viên, sinh viên trong nước và nước ngoài.

6. Thành tích khen thưởng

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019.

Một số hình ảnh hoạt động của phòng:

Thẻ
Show More

Related Articles

Đóng