fbpx
Các trung tâm

PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO

Lịch sử hình thành:
Phòng Khoa học đào tạo được thành lập năm 2000. Trải quan gần 17 năm, cùng với sự phát triển của bệnh viện, Phòng Khoa học đào tạo ngày càng trưởng thành và phát triển.

Trưởng Phòng KHĐT: Ths.BsCKII. Phạm Thị Hoàng Bích Dịu

Phòng Khoa học đào tạo:
Có 05 nhân viên trong đó có: 01 Trưởng phòng là Thạc sĩ Bác sĩ Dị ứng–MDLS, 50% làm việc tại Khoa chăm sóc da; 01 Phó phòng, Thạc sĩ Y tế công cộng; 01 Bác sĩ Y học dự phòng: 50% làm việc tại Phòng Chỉ đạo tuyến; 01 Cử nhân Kinh tế; 01 Y sĩ: 50% làm việc tại Khoa Khám bệnh.

Tập thể Phòng KHĐT

Phòng Khoa học đào tạo là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ chung của Phòng Khoa học – Đào tạo: Làm đầu mối xây dựng phương hướng, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về khoa học, công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; Chỉ đạo, giám sát, đánh giá các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; Làm đầu mối xây dựng các quy định và quy chế về khoa học – công nghệ và đào tạo; Quản lý trang Website và tờ Thông tin.

Thành tựu trong quản lý, nghiên cứu khoa học:

Công tác nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng và luôn được Bệnh viện chú trọng phát triển. Đến năm 2017, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa đã chủ trì, số lượng đề tài KHCN cấp Bộ là 06 Số lượng đề tài cấp Tỉnh là 03 Số lượng đề tài cấp cơ sở là 55, số lượng đề tài hợp tác nghiên cứu 04.

Hàng năm, Bệnh viện tổ chức 1-2 Hội nghị, Hội thảo khoa học cấp khu vực và 12-15 buổi sinh hoạt khoa học cấp cơ sở.

Về công tác đào tạo liên tục cho mạng lưới chuyên khoa Da liễu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Công tác đào tạo liên tục cho mạng lưới Da liễu khu vực Miền trung – Tây nguyên là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng của Bệnh viên. Hàng năm Bệnh viện tổ chức thực hiện hàng trăm lớp đào tạo, tập huấn dưới nhiều hình thức đào tạo: đào tạo liên tục theo thông tư 22/2013/TT-BYT, đào tạo thông qua thực hiện đề án 1816, đào tạo chuyển giao kỹ thuật… về nhiều lĩnh vực khác nhau trong chuyên khoa Da liễu đối với cán bộ tuyến trước.

Từ sau khi có Thông tư 07/2008-TT-BYT, bệnh viện đã hoàn thiện chương trình và tài liệu đào tạo theo hướng dẫn của Thông tư. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa được thành lập theo Quyết định số: 5226/QĐ-BYT ngày 30/12/2009 và đã được Bộ Y tế công nhận là đơn vị đủ điều kiện được tham gia côn tác Đào tạo liên tục chuyên ngành Da liễu với tên là Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Năm 2011, Bệnh viện đã được Bộ Y tế công nhận là đơn vị đủ điều kiện được tham gia công tác Đào tạo liên tục và cấp mã giấy chứng nhận đào tạo liên tục cho cán bộ y tế với các nội dung đào tạo thuộc chuyên ngành Phong và Da liễu, mã đào tạo: B37. (Công văn số 3003/BYT-K2ĐT, ngày 27/5/2011 về việc công nhận đủ điều kiện Đào tạo liên tục).

Hàng năm Bệnh viện đã tổ chức 01 khóa đào tạo liên tục chuyên khoa Da liễu, thời gian đào tạo 6 tháng/năm và một số lớp đào tạo liên tục khác như: Lớp xét nghiệm trong Da liễu; Chăm sóc da; Quản lý và điều trị bệnh nhân phong; Sản xuất giày dép, dụng cụ chỉnh hình cho bệnh nhân tàn tật và Lớp hồi sức cấp cứu da liễu…

Ngoài ra, Bệnh viện là nơi học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về bệnh Phong và một số bệnh da hiếm gặp của các học viên, sinh viên trong nước và nước ngoài.

Thành tích khen thưởng:

Từ ngày thành lập Phòng khoa học đào tạo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều bằng khen của Thủ tướng chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Y tế:

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 và 2016.

Một số hình ảnh hoạt động

Show More

Related Articles

Đóng