fbpx
Tin tức - Sự kiện

RA MẮT MÔ HÌNH TỰ PHÒNG, TỰ QUẢN, TỰ BẢO VỆ VỀ AN NINH TRẬT TỰ TẠI BỆNH VIỆN PHONG – DA LIỄU TRUNG ƯƠNG QUY HÒA

Thực hiện Thông tư số 23/2011/TT-BCA của Bộ Công an ngày 27/4/2011 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về công tác Thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, công an Xã, bảo vệ Dân phố và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ; Thực hiện Hướng dẫn số 1683/CAT- PV28 ngày 14/5/2014 của Công an tỉnh Bình Định về việc Hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự.
Ngày 13/11/2015, được sự đồng ý của Công an tỉnh Bình Định, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa tổ chức Lễ ra mắt mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự tại Bệnh viện với tên gọi “Đội tự quản về an ninh, trật tự”. Đến tham dự Lễ ra mắt có các đ/c Lãnh đạo các phòng PV 28, PA 83 Công an tỉnh Bình Định, Lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bình Định, Lãnh đạo Công an thành phố Quy Nhơn, Lãnh đạo Công an phường Ghềnh Ráng.
Vấn đề bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ được Đảng uỷ và Ban Giám đốc Bệnh viện xem là nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc.
Trong những năm qua được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Y tế, UBND tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Bình Định, Công an thành phố Quy Nhơn, Công an Phường Ghềnh Ráng, Bệnh viện đã ổn định và không ngừng phát triển. Song hành với sự phát triển về chất lượng chuyên môn, cơ sở hạ tầng là nhiệm vụ giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực quản lý. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện những Nghị quyết, các Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố, ngành công an về bảo vệ nội bộ và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được diễn ra thường xuyên lồng ghép vào các Hội nghị đầu năm, hội nghị sáu tháng đầu năm, các buổi giao ban toàn viện …
– Gắn liền Bảo vệ an ninh, trật tự với thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
– Kết hợp Bảo vệ an ninh, trật tự với hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học.
– Bảo vệ giữ gìn tài sản và thành quả xây dựng Bệnh viện.
– Chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, Bộ y tế và địa phương.
Toàn cảnh lễ ra mắt Ban điều hành và các thành viên

Xây dựng mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở là một nội dung hết sức quan trọng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của mô hình quần chúng tự phòng, tự quản về ANTT, Bệnh viện đã xây dựng mô hình “Đội tự quản về an ninh trật tự” tại Bệnh viện viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Toàn cảnh lễ ký kết giữa các phòng, khoa với Bệnh viện dưới sự chứng kiến của Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện và Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, Lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bình Định, Lãnh đạo Công an thành phố Quy Nhơn, Lãnh đạo Công an phường Ghềnh Ráng.
BSCKII. Trần Như Bửu Hoa – Trưởng ban điều hành mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự tại Bệnh viện, xin hứa sẽ điều hành thực hiện mô hình có hiệu quả các nội dung sau:
1. Đôn đốc, nhắc nhở cán bộ viên chức – người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy ước xây dựng Bệnh viện an toàn về an ninh, trật tự và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
2. Tham mưu các cấp chính quyền và tạo mọi điều kiện tốt nhất để mô hình “Đội tự quản về an ninh trật tự ” tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa hoạt động có hiệu quả; không để xảy ra mất trộm tài sản, không để lộ công nghệ, bí mật nhà nước.
3. Cán bộ viên chức – người lao động tích cực tham gia công tác phòng, chống cháy nổ, tai nạn lao động, ô nhiễm môi trường.
4. Không có cán bộ, đảng viên, viên chức – người lao động phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.
5. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh, hàng năm có trên 70 % phòng, khoa đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
Để phát huy thế mạnh cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện mô hình, thời gian tới cần sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên, kịp thời của các cấp chính quyền, Công an tỉnh Bình Định, Công an thành phố Quy Nhơn, Công an Phường Ghềnh Ráng và sự chung tay hợp tác từ tất cả cán bộ, viên chức – người lao động Bệnh viện nhằm đạt những hiệu quả tốt nhất.
Lễ ra mắt mô hình “Đội tự quản về an ninh, trật tự” diễn ra thành công tốt đẹp. Tất cả cán bộ viên chức – người lao động Bệnh viện đều nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của công tác này và thấy được trách nhiệm của bản thân đối với công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, giúp toàn thể cán bộ viên chức – người lao động Bệnh viện yên tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng phát triển Bệnh viện
Vũ Bá Toản
Trần Văn Dần
Show More

Related Articles

Back to top button