fbpx
SlideshowTin nổi bậtTin tức - Sự kiện

So sánh Minoxidil và các phương pháp điều trị rụng tóc nội tiết tố adrogen thông thường

Người dịch: Quang Tiến

Theo một phân tích tổng hợp được công bố trên Tạp chí JAMA Dermatology, hiệu quả tương đối của minoxidil trong điều trị rụng tóc nội tiết tố adrogen (AGA) ở nam giới so với các phương pháp điều trị bằng thuốc ức chế reductase 5-a thông thường cho thấy thuốc dutasteride dạng uống có hiệu quả nhất trong điều trị AGA.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành tìm kiếm các tài liệu có liên quan trên PubMed vào ngày 05/3/2021, không giới hạn thời gian nghiên cứu. Họ tổng hợp các nghiên cứu về đơn trị liệu với liều lượng và đường dùng bất kỳ của minoxidil, dutasteride, và finasteride trong điều trị AGA ở nam giới. Họ lồng ghép các thử nghiệm đơn nhóm vào một mạng lưới các nghiên cứu ngẫu nhiên, đồng thời kết hợp dữ liệu quan sát và ngẫu nhiên bằng cách sử dụng mô hình naïve pooling. Kết quả được quan tâm là sự thay đổi về tổng lượng tóc và lượng tóc trưởng thành sau 24 và 48 tuần điều trị, được định lượng bằng số tóc trên mỗi cm2. Các kết quả được tiến hành phân tích tổng hợp theo mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên Bayes.

Tổng cộng có 23 nghiên cứu được phân tích. Tuổi trung bình của bệnh nhân dao động từ 22,8 tuổi đến 41,8 tuổi.

Điều trị bằng dutasteride ghi nhận sự gia tăng lớn nhất về tổng lượng tóc sau 24 tuần với liều 0,5 mg/ngày, hiệu quả hơn đáng kể so với finasteride 1 mg/ngày (chênh lệch trung bình, 7,1 sợi tóc/cm2; 95% CI, 5,1-9,3 sợi tóc/cm2), minoxidil 0,25 mg/ngày (chênh lệch trung bình, 23,7 sợi tóc/cm2; 95% CI, 9,5-38,0 sợi tóc/cm2), minoxidil 5 mg/ngày (chênh lệch trung bình, 15,0 sợi tóc/cm2; 95% CI, 3,9-26,1 sợi tóc/cm2) và dung dịch minoxidil 2% (chênh lệch trung bình, 8,5 sợi tóc/cm2).

Điều trị bằng minoxidil ghi nhận sự gia tăng lớn nhất về lượng tóc trưởng thành tại tuần thứ 24 với liều 5 mg/ngày, hiệu quả hơn đáng kể so với liều 0,25 mg/ngày (chênh lệch trung bình, 43,6 sợi tóc/cm2; 95% CI, 29,7-57,7 sợi tóc/cm2), dung dịch minoxidil 2% (chênh lệch trung bình, 29,3 sợi tóc/cm2; 95% CI, 21,1-37,5 sợi tóc/cm2), dung dịch minoxidil 5% (chênh lệch trung bình, 29,8 sợi tóc/cm2; 95% CI, 19,7-39,8 sợi tóc/cm2) , và finasteride 1 mg/ngày (chênh lệch trung bình, 10,4 sợi tóc/cm2; 95% CI, 2,2-18,6 sợi tóc/cm2).

Điều trị bằng finasteride ghi nhận sự gia tăng lớn nhất về tổng lượng tóc sau 48 tuần với liều 5 mg/ngày, hiệu quả hơn đáng kể so với thuốc bôi 2% minoxidil (chênh lệch trung bình, 20,7 sợi tóc/cm2; 95% CI, 9,5-31,9 sợi tóc/cm2). Điều trị bằng finasteride cũng ghi nhận sự gia tăng lớn nhất về lượng tóc trưởng thành sau 48 tuần với liều 1 mg/ngày, có hiệu quả hơn đáng kể so với thuốc bôi 2% minoxidil (chênh lệch trung bình, 32,1 sợi tóc/cm2; 95% CI, 23,9-40,3 sợi tóc/cm2) và thuốc bội 5% minoxidil (chênh lệch trung bình, 26,2 sợi tóc/cm2; 95% CI, 16,2-36,2 sợi tóc/cm2).

Lưu ý rằng phân tích tổng hợp này bị giới hạn bởi sự lựa chọn thiên về các nghiên cứu sử dụng số lượng tóc làm chỉ tiêu đánh giá và khả năng khái quát hóa hạn chế của kết quả vì không có nghiên cứu nào được đưa vào phân tích có tiêu chí loại trừ dựa trên chủng tộc và sắc tộc của người tham gia.

Phân tích này cung cấp “Thứ tự về mức độ hiệu quả – theo chiều giảm dần – là 0,5 mg/ngày dutasteride dạng uống, 5 mg/ngày finasteride dạng uống, 5 mg/ngày minoxidil dạng uống, 1 mg/ngày finasteride dạng uống, 5% minoxidil thuốc bôi, 2 % minoxidil thuốc bôi, và 0,25 mg/ngày minoxidil dạng uống”, đồng thời cho rằng cần có thêm các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trong tương lai nhằm cũng cố cho thứ tự này.

Nguồn: dermatologyadvisor.com

Show More

Related Articles

Back to top button