fbpx
Giới thiệuLịch sử hình thành

SƠ LƯỢC SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN PHONG DA LIỄU QUY HÒA

1. Giai đoạn 1929 – 1975:
1.1. Năm 1929 – 1932:

– Linh mục Paul Maheure người Pháp, cùng với hơn 30 bệnh nhân phong kéo về Quy Hòa, như những người đặt viên gạch đầu tiên để xây dựng Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa.

– Xây dựng nhà thô sơ cho bệnh nhân ở.

– Linh mục Paul Maheure về Pháp, linh mục Alexandre tiếp quản Quy Hòa

1.2. Năm 1933 – 1944:

– Dòng Phan sinh ở Pháp cử 6 nữ tu đến Quy Hòa để phục vụ bệnh nhân.

– Xây dựng thêm nhà ở và nhà điều trị, mở đường, trồng cây chắn gió biển.

– Tiếp nhận, nuôi dưỡng hơn 500 bệnh nhân, trong đó có nhà thơ Hàn Mặc Tử.

1.3. Năm 1945 – 1954:

Nhật xâm chiếm Đông Dương, người Pháp trở về nước. Linh mục Nguyễn Xuân Bàn và Huỳnh Biên được cử về tiếp quản Quy Hòa để chăm lo nuôi dưỡng gần 700 bệnh nhân. Kinh phí do Ủy ban Kháng chiến khu 5 cấp

1.4. Năm 1955 – 1975:

– Các nữ tu dòng Phanxico trở lại Quy Hòa, tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng và nuôi dưỡng bệnh nhân phong.

– Kinh phí do các nước và các tổ chức của Pháp, Đức, Ý, Nhật, Canada tài trợ.

2. Giai đoạn 1976 – đến nay:
Bs. Phạm Ngọc Trưng

2.1. Năm 1976 – 1978:

Ngày 25 tháng 6 năm 1976, dòng Phanxico bàn giao Bệnh viện Quy Hòa cho Bộ Y tế. Bác sĩ Phạm Ngọc Trưng được cử làm người phụ trách đầu tiên sau ngày giải phóng. Bệnh viện Quy Hòa được đổi tên thành Khu Điều trị Phong Quy Hòa từ đây. Khu Điều trị Phong Quy Hòa được thành lập Ban giám đốc, Chi bộ, Công đoàn cơ sở, Hội phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng bệnh nhân và các tổ, khối.

– Củng cố các khoa, phòng, sắp xếp nơi ăn chốn ở cho bệnh nhân, trồng cây và kéo điện vào Quy Hòa.

– Trồng cây khôi phục sản xuất

Bs. Trịnh Đình Lang

2.2. Năm 1979 – 1984:

Bác sĩ Trịnh Đình Lang làm giám đốc.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, đề bạt lãnh đạo khoa phòng, tiếp nhận cán bộ về công tác.

– Chăm sóc, điều trị bệnh nhân phong và 100 giường bệnh đa khoa. Mở lớp đào tạo y tá sơ học, lấy con em bệnh nhân phục vụ bệnh nhân.

Bs. Trần Hữu Ngoạn
  1. 3. Năm 1985 – 1994:

Bác sĩ Trần Hữu Ngoạn làm giám đốc.

– Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ phục vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

– Tăng cường khám phát hiện bệnh nhân phong mới trong làng phong Quy Hòa.

– Xây dựng tượng đài Hansen và vườn tượng danh nhân y học thế giới. Phát triển du lịch, giải trí để xóa bỏ mặc cảm về bệnh phong.

Bs. Nguyễn Quang Thuận

2.4. Năm 1995 – 1996:

Bác sĩ Nguyễn Quang Thuận làm giám đốc.

 Xây dựng cơ sở điều trị tàn tật và điều trị các bệnh thuộc hệ chuyên khoa khác và đa khoa.

– Xây dựng thêm danh nhân tái hiện phòng lưu niệm nhà thơ Hàn Mặc Tử.

– Phát triển chăn nuôi và tăng gia sản xuất

2.5. Năm 1997 đến 2016:

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tân làm giám đốc.

Với sự phát triển toàn diện và mạnh mẽ của tất cả các lỉnh vực, đặc biệt lĩnh vực chuyên môn và nghiên cứu khoa học, Ngày 26 tháng 8 năm.

1999, Khu Điều trị Phong Quy Hòa được đổi tên thành Bệnh viện Phong – Da liễu Quy Hòa.

Nhiệm vụ của Bệnh viện không còn đơn điệu lẻ loi điều trị bệnh nhân phong, không còn bó hẹp trong làng phong Quy Hòa, mà đã mở rộng ra tất cả các lĩnh vực Da và hoa liễu, chỉ đạo và phụ trách 10 tỉnh (nay là 11 tỉnh) khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Lần đầu tiên người bệnh Da liễu nặng ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên có một bệnh viện của mình để chữa trị.

2.6. Từ năm 2016 đến nay:

Tiến sĩ – Bác sĩ Vũ Tuấn Anh làm Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa. Bác sĩ Vũ Tuấn Anh sinh năm 1974 ở tỉnh Nam Định, nhận công tác tại Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa từ năm 1997. Năm 2007, bác sĩ Vũ Tuấn Anh nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Bệnh viện, từ năm 2016 là Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa. Tháng 6/2017 được chính thức bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện cho đến hiện nay. Bệnh viện tập trung vào các lĩnh vực sau: điều trị và phục hồi chức năng cho Bệnh nhân Phong. khám điều trị và chỉ đạo tuyến bệnh Phong , Bệnh Da khu vực miền Trung & Tây nguyên. Khám điều trị bệnh đa khoa trong đó các mũi nhọn chủ yếu về Phẫu thuật Thẩm mỹ và chăm sóc da, Ngoại khoa, cơ xương khớp, cấp cứu, và một số chuyên ngành khác.

Tên gọi tiếng nước ngoài:

Tiếng Anh: Quyhoa National Leprosy Dermatology Hospital.
Tiếng Pháp: Le National Hôpital Lépreux et Dermatologique de Quyhoa.
Show More
Back to top button