fbpx

benhphong

TỔN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN PHONG
Chuyên đề KCB

TỔN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN PHONG

Bs Nguyễn Trung Hiếu ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH PHONG. Bệnh phong là bệnh nhiễm khuẩn mãn tính do trực khuẩn…
WHO cập nhật tình hình bệnh phong năm 2020
Chỉ đạo tuyến - GSDT

WHO cập nhật tình hình bệnh phong năm 2020

Người dịch: Quang Tiến Tổng quan Đại dịch COVID-19 là sự kiện nổi bật nhất và làm ảnh hưởng đến…
Loại trừ bệnh phong
Chuyên đề KCB

Loại trừ bệnh phong

Người dịch: Quang Tiến Mục tiêu chung của Chiến lược bệnh phong toàn cầu WHO giai đoạn 2021-2030 là loại…
Chiến thắng kỳ thị trong bệnh phong thông qua hỗ trợ bệnh nhân tự phục hồi
Phong chuyên sâu

Chiến thắng kỳ thị trong bệnh phong thông qua hỗ trợ bệnh nhân tự phục hồi

Ngườidịch: Quang Tiến, ngày 17/6/2021 Năm 2018, Liên đoàn Quốc tế Các tổ chức phòng chống phong (ILEP) đã nhận…
Back to top button