fbpx

dieutrirungtoctungmang

Tỷ lệ lưu hành bệnh rụng tóc từng mảng ở trẻ em ngày càng tăng
Điểm tin y tế

Tỷ lệ lưu hành bệnh rụng tóc từng mảng ở trẻ em ngày càng tăng

Người dịch: Quang Tiến Theo dữ liệu nghiên cứu được công bố trên Tạp chí JAMA Dermatology, tỷ lệ lưu…
Back to top button