fbpx

Herpessimplexvirus

CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC BỆNH HERPES
Chuyên đề KCB

CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC BỆNH HERPES

Nguyễn Hoàng Ân Herpes simplex virus (herpesviruses loại 1 và 2) thường gây nhiễm trùng tái phát ảnh hưởng đến…
Back to top button