fbpx

hinhthaihocvachukysinhhoccuaghe

HÌNH THÁI HỌC VÀ CHU KỲ SINH HỌC CỦA GHẺ SARCOPTES SCABIEI VAR.HOMINIS
Chuyên đề KCB

HÌNH THÁI HỌC VÀ CHU KỲ SINH HỌC CỦA GHẺ SARCOPTES SCABIEI VAR.HOMINIS

Ths. Bùi Thị Thúy Sarcoptes scabiei  là loài động vật chân đốt (Arthropoda), giới  Animalia, ngành Athropoda lớp Arachnida, phân…
Back to top button