fbpx

Hội nghị giảm thiểu rác thải

Hội nghị giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế
Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hội nghị giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

Ths. Phạm Thị Mận Bệnh viện Quy Hoà  Thực hiện công văn số 1182/MT-YT, ngày 29/8/2019 về việc triển khai…
Back to top button