fbpx

ILEP

WHO cập nhật tình hình bệnh phong năm 2020
Chỉ đạo tuyến - GSDT

WHO cập nhật tình hình bệnh phong năm 2020

Người dịch: Quang Tiến Tổng quan Đại dịch COVID-19 là sự kiện nổi bật nhất và làm ảnh hưởng đến…
Loại trừ bệnh phong
Chuyên đề KCB

Loại trừ bệnh phong

Người dịch: Quang Tiến Mục tiêu chung của Chiến lược bệnh phong toàn cầu WHO giai đoạn 2021-2030 là loại…
Chiến lược phòng chống phong toàn cầu của WHO giai đoạn 2021-2030
Chuyên đề KCB

Chiến lược phòng chống phong toàn cầu của WHO giai đoạn 2021-2030

Người dịch: Quang Tiến Chiến lược toàn cầu mới của WHO nhằm phòng chống bệnh phong có tên là “Hướng…
ILEP cam kết hỗ trợ bệnh nhân phong tham gia các chương trình về phong
Phong chuyên sâu

ILEP cam kết hỗ trợ bệnh nhân phong tham gia các chương trình về phong

Người dịch: Quang Tiến, ngày 23/6/2021 BỐI CẢNH Sự tham gia của cộng đồng và bệnh nhân không phải là…
Back to top button