fbpx

khaobenhnhietdoibenhvienphogndalieutrunguongquyhoa

Khoa Bệnh nhiệt đới
Khối Lâm sàng

Khoa Bệnh nhiệt đới

Quá trình thành lập: Khoa Bệnh Nhiệt Đới Bệnh viện Phong Da liễu TƯ Quy Hòa được thành lập và đi…
Back to top button