fbpx

khoahoc

PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO
Các trung tâm

PHÒNG KHOA HỌC ĐÀO TẠO

Phòng Khoa học đào tạo là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện…
Back to top button