fbpx

Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa

Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa
Cơ cấu tổ chức

Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa

Phòng Hành chính – Quản trị được thành lập theo Quyết định số 273/QĐ-TWQH, ngày 19/5/2013 của Giám đốc Bệnh…
Back to top button