fbpx

phongtaichinhketoanbenhvienphongdalieutrunguongquyhoa

Tài chính kế toán
Cơ cấu tổ chức

Tài chính kế toán

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TCKT I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 1. Đặc điểm tình hình:…
Back to top button